1022

Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Bãi Bỏ Các Quyết ĐỊnh Của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước

Bãi Bỏ Các Quyết ĐỊnh Của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước

 •   24/09/2021 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI CÁC CẤP NĂM 2021

HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI CÁC CẤP NĂM 2021

 •   21/09/2021 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 1591
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 21/9/2021, Ban Thường trực Thị ủy Phước Long đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp năm 2021. Tham dự hội thi có tất cả 14 thí sinh gồm 8 báo cáo viên cấp thị xã và 6 tuyên truyền viên cấp xã phường.. Đồng chí Lê Đình Thắng – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc.
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO COVID-19

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO COVID-19

 •   26/07/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 818
 •   Phản hồi: 0
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
QUY ĐỊNH MỨC HỔ TRỢ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP

QUY ĐỊNH MỨC HỔ TRỢ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP

 •   02/07/2021 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 585
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, Ban hành quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập; trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025
QUY ĐỊNH MỨC HỔ TRỢ CHO VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

QUY ĐỊNH MỨC HỔ TRỢ CHO VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

 •   02/07/2021 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 1313
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, Ban hành quy định mức hỗ trợ cho viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 •   02/07/2021 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, Ban hành quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 •   30/06/2021 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/6/2021, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND, Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh.
THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021

 •   02/07/2021 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 764
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.
QUY ĐỊNH MỨC THU CÁC KHOẢN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI GIỜ ĐỚI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

QUY ĐỊNH MỨC THU CÁC KHOẢN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI GIỜ ĐỚI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 •   02/07/2021 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2021 HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết sô 06/2021/NQ-HĐND, quy định mức thu các khoản thu dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025.
NGƯỜI ỨNG CỬ PHẢI CHUẨN BỊ TỐT TRƯỚC KHI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

NGƯỜI ỨNG CỬ PHẢI CHUẨN BỊ TỐT TRƯỚC KHI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

 •   20/04/2021 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 1303
 •   Phản hồi: 0
Ngay khi danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố, người ứng cử sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Việc làm thế nào để "lọt" được vào "mắt xanh" của cử tri ngay trong lần gặp gỡ, tiếp xúc đầu tiên là mối quan tâm chung của rất nhiều ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tiên tham gia ứng cử.
THỦ ĐOẠN “BẺ LÁI” MỘT SỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ TRƯỚC THỀM BẦU CỬ

THỦ ĐOẠN “BẺ LÁI” MỘT SỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ TRƯỚC THỀM BẦU CỬ

 •   19/04/2021 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, các đối tượng thù địch, chống đối, cơ hội chính trị đã luôn tìm cách “bẻ lái”, chính trị hóa một số vụ án hình sự nhằm tạo cớ, tìm kiếm sự can thiệp từ bên ngoài vào Việt Nam, phục vụ hoạt động chống phá Nhà nước.
THẨM QUYỀN VÀ TRỌNG TRÁCH CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

THẨM QUYỀN VÀ TRỌNG TRÁCH CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

 •   19/04/2021 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 1207
 •   Phản hồi: 0
Hôm qua 18.4.2021, cả nước đã hoàn tất việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với quy trình chặt chẽ 5 bước lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, những người được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đều hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để cử tri bầu chọn trong ngày 23.5 tới. Hơn lúc nào hết, từ thời điểm này, mỗi người ứng cử phải hiểu thật rõ, nắm thật chắc vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của một đại biểu dân cử.
Ý NGHĨA CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ý NGHĨA CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   10/03/2021 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 1759
 •   Phản hồi: 0
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.
NHỮNG NỘI DUNG MTTQ VIỆT NAM SẼ THAM GIA VÀO CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI ĐBQH VÀ BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP

NHỮNG NỘI DUNG MTTQ VIỆT NAM SẼ THAM GIA VÀO CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI ĐBQH VÀ BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP

 •   03/03/2021 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
MTTQ Việt Nam có trách nhiệm tham gia bầu cử với 5 nội dung để làm sao cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công bằng, được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong tham gia xây dựng chính quyền. Trong 5 công việc Mặt trận tham gia có việc tuyên truyền, hướng dẫn nội dung bầu cử; tổ chức 3 vòng hiệp thương để giới thiệu người ứng cử; tổ chức cho các ứng cử viên vận động tranh cử; giám sát thực hiện cuộc bầu cử đúng luật, thành công...

Các tin khác

hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây