1022

Hoạt động của HĐND

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP XÚC CỬ TRI 02 CẤP (TỈNH VÀ THỊ XÃ) SAU KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP XÚC CỬ TRI 02 CẤP (TỈNH VÀ THỊ XÃ) SAU KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021

 •   05/01/2022 05:48:00 PM
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chiều ngày 05/01/2021 Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3) đã phối hợp với Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN thị xã Phước Long tổ chức tiếp xúc cử tri 02 cấp trên địa bàn thị xã bằng hình thức trực tuyến tại 08 điểm cầu (điểm cầu thị xã và 07 xã, phường).
CỬ TRI THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP XÚC VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

CỬ TRI THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP XÚC VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 •   07/10/2021 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 1128
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 6/10/2021 Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các vị ĐBQH tỉnh với cử tri trong tỉnh bằng hình thức trực tuyến kết nối đến điểm cầu 11 huyện, thị, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường B trung tâm hội nghị thị xã Phước Long có đồng chí Lê Thanh Sơn – phó bí thư, chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Việt Hoàng phó chủ tịch UBND thị xã.
PHƯỚC LONG: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG, TỐT ĐẸP KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THỊ XÃ KHÓA IV NHIỆM KỲ 2021 – 2026

PHƯỚC LONG: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG, TỐT ĐẸP KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THỊ XÃ KHÓA IV NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 •   07/07/2021 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 1122
 •   Phản hồi: 0
Diễn ra trong thời gian 01 ngày (chiều ngày 05/7/2021 và sáng ngày 06/7/2021). Tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã đã thông qua kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và trao giấy chứng nhận cho 30 đại biểu trúng cử. Thực hiện công tác nhân sự theo luật định, các đại biểu HĐND khóa IV đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Toàn án nhân dân.
ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ XUÂN TRANG- UVBTV, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN KIÊM CHỦ TỊCH UBMTTQ TỈNH, THÀNH VIÊN BCĐ BẦU CỬ TỈNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ XUÂN TRANG- UVBTV, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN KIÊM CHỦ TỊCH UBMTTQ TỈNH, THÀNH VIÊN BCĐ BẦU CỬ TỈNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   15/04/2021 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 974
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 14/4/2021, Đồng chí Lê Thị Xuân Trang- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận kiêm chủ tịch UBMTTQ tỉnh có buổi làm việc với Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã, UBBC thị xã về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
THƯỜNG TRỰC HĐND – UBND THỊ XÃ THỰC HIỆN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

THƯỜNG TRỰC HĐND – UBND THỊ XÃ THỰC HIỆN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 •   04/03/2021 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 1016
 •   Phản hồi: 0
Theo phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thông báo số 03/TB-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 của Ủy ban MTTQVN thị xã Phước Long thì Thường trực HĐND thị xã cơ cấu 01 nam lãnh đạo tái cử, UBND thị xã: 02 nam lãnh đạo tái cử, Văn phòng Cấp uỷ HĐND và UBND thị xã: 01 nữ lãnh đạo và 01 nam trẻ.
THƯỜNG TRỰC HĐND GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG

THƯỜNG TRỰC HĐND GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG

 •   27/03/2021 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 1008
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày 25 - 26/3/2021, Đoàn giám sát theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 12/3/2021 của Thường trực HĐND đã thực hiện giám sát đối với Thường trực HĐND – UBND và UBBC xã, phường về công tác bầu cử.
Ý NGHĨA CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ý NGHĨA CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   10/03/2021 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 2377
 •   Phản hồi: 0
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.
GIAO BAN GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ, PHƯỜNG VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ, PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021-2026

GIAO BAN GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ, PHƯỜNG VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ, PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   05/02/2021 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/02/2021, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã với các xã, phường để nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thị xã. Hội nghị do ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   03/02/2021 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 2369
 •   Phản hồi: 0
Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND thị xã khoá III đã cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Phát huy tốt chức năng vai trò của cơ quan dân cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và tập thể trước HĐND thị xã, kịp thời ban hành các nghị quyết thể chế hóa chủ trương của Đảng, quy định của cơ quan thẩm quyền cấp trên, quyết định những vấn đề, biện pháp có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ XÃ KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ XÃ KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2016-2021

 •   30/01/2021 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 1504
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2021, HĐND thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thị xã khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng dự có: Ông Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bà Trần Thị Xuân Hiền – đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Phước Long; Thường trực Thị uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQVN thị xã; đại biểu HĐND, TV.UBND, TV. Đoàn Hội thẩm nhân dân; đại diện lãnh đạo cơ quan, bàn ngành, đoàn thể trên địa bàn; Thường trực HĐND – UBND xã, phường.
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ THỊ XÃ PHƯỚC LONG TXCT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ THỊ XÃ PHƯỚC LONG TXCT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG

 •   31/10/2020 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 1142
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 cũng như chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh và thị xã), ngày 04/11/2020 Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu ở khu vực thị xã Phước Long, UBND – UBMTTQVN thị xã tổ chức cho đại biểu 02 cấp TXCT tại 04 điểm trên địa bàn thị xã gồm: Xã Phước Tín, Long Thuỷ - Thác Mơ, Sơn Giang – Long Giang và Phước Bình – Long Phước.
Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười bốn

Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười bốn

 •   02/11/2020 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 2316
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị đã bàn và thống nhất kỳ họp thứ mười bốn sẽ xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND; một số vấn đề quan trọng khác của địa phương; một số vấn đề quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội.
Thường trực HĐND thị xã khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, phường

Thường trực HĐND thị xã khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, phường

 •   26/10/2020 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 2579
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn khảo sát đã chỉ đạo: HĐND xã, phường tập trung chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ họp cuối năm 2020 và kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021; chuẩn bị tốt công tác hiệp thương nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khi có chỉ đạo của cấp trên.
THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ GIÁM SÁT 9 THÁNG NĂM 2020 TẠI HĐND – UBND PHƯỜNG THÁC MƠ VÀ SƠN GIANG

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ GIÁM SÁT 9 THÁNG NĂM 2020 TẠI HĐND – UBND PHƯỜNG THÁC MƠ VÀ SƠN GIANG

 •   16/10/2020 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 1274
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/10/2020, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức đoàn giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND; tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN 09 tháng năm 2020 đối với HĐND – UBND phường Thác Mơ và Sơn Giang. Đoàn giám sát do Ông Lê Thanh Sơn – PBT.TU, Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn.
THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ PHƯỚC LONG DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HĐND LẦN THỨ CHÍN, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 GIỮA HĐND TỈNH VỚI HĐND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TẠI HUYỆN PHÚ RIỀNG

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ PHƯỚC LONG DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HĐND LẦN THỨ CHÍN, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 GIỮA HĐND TỈNH VỚI HĐND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TẠI HUYỆN PHÚ RIỀNG

 •   16/10/2020 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 969
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/10/2020, tại hội trường xã Bù Nho – Huyện Phú Riềng, Thường trực HĐND thị xã đã Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ chín, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội nghị do HĐND huyện Phú Riềng đăng cai, phối hợp tổ chức.
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC – NGUYỄN HOÀNG THÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TX.PHƯỚC LONG

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC – NGUYỄN HOÀNG THÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TX.PHƯỚC LONG

 •   09/06/2020 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 8160
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND. Chiều ngày 05/06/2020, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa 09 – Nguyễn Hoàng Thái; cùng Đại biểu HĐND thị xã Phước Long khóa 03 đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Sơn Giang và xã Long Giang.
HĐND THỊ XÃ HỌP LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 13 - HĐND THỊ XÃ KHÓA III

HĐND THỊ XÃ HỌP LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 13 - HĐND THỊ XÃ KHÓA III

 •   23/05/2020 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 856
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2020 tại phòng họp Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã Phước Long tổ chức hội nghị liên tịch giữa TT HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã và các ngành liên quan nhằm chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười ba-HĐND thị xã khoá III.

Các tin khác

hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây