1022

ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ KHÓA IV

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thanh Sơn

Điện thoại:0918242693
Email: lethanhson.txpl@binhphuoc.gov.vn
PBTTU, CT.HĐND thị xã Lê Thanh Sơn
2

Trịnh Xuân Hải

Điện thoại:0918688011
0271 3 778407
Email: trinhxuanhai.txpl@binhphuoc.gov.vn
TUV, PCT.HĐND thị xã Trịnh Xuân Hải
3

Nguyễn Việt Hoàng

UV.BTVTU, Phó chủ tịch UBND thị xã phụ trách khối kinh tế Nguyễn Việt Hoàng
4

Nguyễn Ngọc Công

Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy
Đại biểu HĐND
Nguyễn Ngọc Công
5

Nguyễn Văn Dũng

TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đại biểu HĐND
Nguyễn Văn Dũng
6

Bùi Thị Thúy

UV.BTVTU, TB Dân vận kiêm CT.UBMTTQVN thị xã Bùi Thị Thúy
7

Lê Đình Thắng

UV.BTVTU, TB.Tuyên giáo, TB.KTXH
Đại biểu HĐND
Lê Đình Thắng
8

Hoàng Kim Dưỡng

UV.BTVTU, CN.UBKT kiêm Chánh Thanh tra
Đại biểu HĐND
Hoàng Kim Dưỡng
9

Nguyễn Ngọc Diệu

UV.BTVTU, CHT Ban CHQS thị xã
Đại biểu HĐND
Nguyễn Ngọc Diệu
10

Đặng Xông Pha

UV.BTVTU, Trưởng ban Tổ chức kiêm TP. Nội vụ LĐTBXH Đặng Xông Pha
11

Nguyễn Văn Bắc

Phó ban KTXH Nguyễn Văn Bắc
12

Phạm Thị Nhiễu

Điện thoại:0847381618
Phó Ban pháp chế Phạm Thị Nhiễu
13

Dương Thị Hải

TUV, CT.Hội LHPN thị xã
Đại biểu HĐND
Dương Thị Hải
14

Bùi Trung Kiên

TUV, Phó Công an thị xã
Đại biểu HĐND
Bùi Trung Kiên
15

Nguyễn Thị Hương Thủy

TUV, PCT.UBMTTQVN thị xã Nguyễn Thị Hương Thủy
16

Đinh Ngọc Ngạn

TUV, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã
Đại biểu HĐND
Đinh Ngọc Ngạn
17

Cao Trúc Chi

TUV, Bí thư Thị đoàn
Đại biểu HĐND
Cao Trúc Chi
18

Hà Tấn Tân

UV.BTVTU, BTĐU, CT.HĐND P.Long Phước
Đại biểu HĐND
Hà Tấn Tân
19

Đoàn Ngọc Lâm

TUV, CT. Hội nông dân thị xã. Đoàn Ngọc Lâm
20

Hoàng Thị Thu Hương

Phó chủ tịch LĐLĐ
Đại biểu HĐND
Hoàng Thị Thu Hương
21

Võ Đông Quang

BTĐU, CT.HĐND P.Phước Bình
Đại biểu HĐND
Võ Đông Quang
22

Võ Thị Kim Phượng

PBT.ĐU, CT.HĐND P.Sơn Giang
Đại biểu HĐND
Võ Thị Kim Phượng
23

Võ Dũng

BTĐU, CT.HĐND Xã Phước Tín Võ Dũng
24

Đỗ Hồng Triều

BTĐU, CT.HĐND Xã Long Giang
Đại biểu HĐND
Đỗ Hồng Triều
25

Nguyễn Thị Hồng Quế

BTĐU, CT.HĐND P.Long Thủy Nguyễn Thị Hồng Quế
26

Nguyễn Đình Khánh

PGĐ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TX Phước Long.
Đại biểu HĐND
Nguyễn Đình Khánh
27

Nguyễn Hồng Dân

PBT.ĐU, CT.HĐND P.Thác Mơ
Đại biểu HĐND
Nguyễn Hồng Dân
28

Trương Thị Phượng (Ni sư Thích Nữ Huệ Huệ)

Trụ trì Chùa Quảng Phước - xã Long Giang
Đại biểu HĐND
Trương Thị Phượng (Ni sư Thích Nữ Huệ Huệ)
29

Điểu Thị Sim

Nhân viên Trung tâm y tế thị xã.
Đại biểu HĐND
Điểu Thị Sim

UBND thị xã

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Ngọc Công

Điện thoại:0917305050
Email: congnn.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND thị xã
Phụ trách chung
ĐH Công tác xã hội
Nguyễn Ngọc Công
2

Nguyễn Việt Hoàng

Điện thoại:0972383839
0271 3778164
Email: nguyenviethoang.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBND thị xã
Phụ trách khối Kinh tế
Nguyễn Việt Hoàng
3

Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại:
0271 3 778285
Email: nguyenvandung.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa xã hội Nguyễn Văn Dũng

Phòng ban chức năng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THỊ XÃ  

1

Nguyễn Thành Sơn

Điện thoại:0918292700
Chánh văn phòng Nguyễn Thành Sơn
2

Phạm Thị Hiền

Điện thoại:0943396395
Phó chánh văn phòng Phạm Thị Hiền

PHÒNG NỘI VỤ

1

Bùi Thị Hằng

Trưởng phòng Bùi Thị Hằng
2

Mai Danh Thuận

Điện thoại:0918687540
06513 779954
Phó trưởng phòng Mai Danh Thuận

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Lê Thành Dân

Điện thoại:0982242101
06513 778768
Trưởng phòng Lê Thành Dân
2

Lê Văn Minh

Điện thoại:0983177171
Phó trưởng phòng Lê Văn Minh

THANH TRA NHÀ NƯỚC

1

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Điện thoại:0855678756
Chánh thanh tra Nguyễn Thị Tuyết Trinh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Ngọc Sanh

Điện thoại:0947405479
06513 778257
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Sanh
2

Nguyễn Thị Sen

Điện thoại:0982778328
06513 778290
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Sen
3

Nguyễn Thị Hảo

Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Hảo

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  

1

Trương Phước Thành

Điện thoại:0908252966
06513 778179
Trưởng phòng Trương Phước Thành
2

Đặng Hồng Phát

Điện thoại:0913653165
06513 705399
Phó trưởng phòng Đặng Hồng Phát

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Lê Quang Nghĩa

Điện thoại:0949640022
Trưởng phòng Lê Quang Nghĩa
2

Võ Quang Hòa Bình

Điện thoại:0984188180
Phó trưởng phòng Võ Quang Hòa Bình

PHÒNG KINH TẾ

1

Dương Văn Vịnh

Điện thoại:0918485655
Trưởng phòng Dương Văn Vịnh

PHÒNG GĐ & ĐT

1

Ngô Thị Minh Đông

Điện thoại:0988555101
06513779095
Trưởng phòng Ngô Thị Minh Đông
2

Trần Thị Tuyết

Điện thoại:0918119142
Phó trưởng phòng Trần Thị Tuyết

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

1

Nguyễn Trung Thành

Điện thoại:0917125362
Trưởng phòng Nguyễn Trung Thành

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

1

Đặng Thị Lành

Trưởng phòng Đặng Thị Lành

Các xã, phường

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

PHƯỜNG LONG THỦY 

1

Nguyễn Thị Hồng Quế

Điện thoại:0988934825
Bí Thư Nguyễn Thị Hồng Quế
2

Phạm Văn Du

Điện thoại:0919018002
P. Chủ tịch HĐND Phạm Văn Du
3

Nguyễn Thị Bảo Thoa

Điện thoại:0944313526
Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bảo Thoa
4

Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại:0907024556
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu Hà

PHƯỜNG THÁC MƠ

1

Phạm Văn Quân

Điện thoại:0918688003
Bí Thư Phạm Văn Quân
2

Nguyễn Hồng Dân

Điện thoại:0983779153
PCT. HĐND Nguyễn Hồng Dân
3

Mai Phước

Điện thoại:0918831570
0651 3 780446
Chủ tịch UBND Mai Phước
4

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Hòa

PHƯỜNG SƠN GIANG 

1

Cao Văn Thành

Điện thoại:0913175833
BTĐU, CT. UBND Cao Văn Thành
2

Võ Thị Kim Phượng

PCT. HĐND Võ Thị Kim Phượng
3

Nguyễn Thị Châu Loan

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Châu Loan

PHƯỜNG LONG PHƯỚC

1

Hà Tấn Tân

Điện thoại:0944387027
BTĐU, CT.HĐND Hà Tấn Tân
2

Dương Thị Nam Hồng

PCT. HĐND Dương Thị Nam Hồng
3

Trương Minh Đức

Điện thoại:0913740234
Phó Chủ tịch UBND Trương Minh Đức
4

Văn Đình Trung

Phó chủ tịch UBND Văn Đình Trung

PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH 

1

Võ Đông Quang

Điện thoại:0918212380
0651 3 775145
BTĐU, CT.HĐND Võ Đông Quang
2

Trần Quốc Hoàn

PCT. HĐND Trần Quốc Hoàn
3

Nguyễn Lương Chinh

Điện thoại:0913636072
0651 3 775881
Chủ tịch UBND Nguyễn Lương Chinh
4

Lại Tất Thắng

Phó chủ tịch UBND Lại Tất Thắng

XÃ LONG GIANG 

1

Đỗ Hồng Triều

Điện thoại:0918558186
BT Đảng ủy Đỗ Hồng Triều
2

Nguyễn Phi Hùng

Điện thoại:0988153478
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Phi Hùng
3

Cao Thanh Điềm

Điện thoại:0912993126
Chủ tịch UBND Cao Thanh Điềm
4

Trần Thị Phương Linh

Phó chủ tịch UBND Trần Thị Phương Linh

XÃ PHƯỚC TÍN  

1

Võ Dũng

Điện thoại:0988213027
BTĐU, CT.HĐND Võ Dũng
2

Phạm Viết Thuật

Điện thoại:0913635619
0651 3 775380
Chủ tịch UBND Phạm Viết Thuật
3

Lê Trung Hùng

Điện thoại:0984755255
0651 3 736348
Phó chủ tịch UBND Lê Trung Hùng
hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây