Bluezone

HĐND thị xã

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thanh Sơn

Điện thoại:0918242693
Email: lethanhson.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch HĐND thị xã Lê Thanh Sơn
2

Phạm Thị Nhiễu

Điện thoại:0847381618
Phó Ban pháp chế Phạm Thị Nhiễu
3

Trịnh Xuân Hải

Điện thoại:0918688011
0271 3 778407
Email: trinhxuanhai.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Trịnh Xuân Hải
4

Nguyễn Thị Hồng Quế

Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Hồng Quế
5

Nguyễn Thị Bảo Thoa

Đại biểu HĐND - Trưởng ban KTXH Nguyễn Thị Bảo Thoa
6

Trần Quang Minh

Đại biểu HĐND Trần Quang Minh
7

Mai Xuân Cường

Đại biểu HĐND Mai Xuân Cường
8

Nguyễn Ngọc Công

Đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Công
9

Lê Thanh Sơn

Đại biểu HĐND Lê Thanh Sơn
10

Nguyễn Văn Lâm

Đại biểu HĐND Nguyễn Văn Lâm
11

Lê Đình Nghiệp

Đại biểu HĐND Lê Đình Nghiệp
12

Nguyễn Thị Mộng Thường

Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Mộng Thường
13

Cao Văn Thành

Đại biểu HĐND Cao Văn Thành
14

Trịnh Xuân Hải

Đại biểu HĐND - Phó Ban Pháp chế Trịnh Xuân Hải
15

Bùi Thị Thúy

Đại biểu HĐND Bùi Thị Thúy
16

Nguyễn Thị Hương Thủy

Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Hương Thủy
17

Võ Dũng

Đại biểu HĐND Võ Dũng
18

Trần Xuân Trường

Đại biểu HĐND Trần Xuân Trường
19

Điểu Ninh

Đại biểu HĐND Điểu Ninh
20

Võ Đông Quang

Đại biểu HĐND Võ Đông Quang
21

Đoàn Ngọc Lâm

Đại biểu HĐND Đoàn Ngọc Lâm
22

Ngô Văn Thiệu

Phó trưởng phòng Ngô Văn Thiệu

UBND thị xã

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thụy Luân

Điện thoại:0918355718
Email: phamthuyluan.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND thị xã
Phụ trách chung
ĐH Kinh tế
Phạm Thụy Luân
2

Nguyễn Việt Hoàng

Điện thoại:0972383839
0271 3778164
Email: nguyenviethoang.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBND thị xã
Phụ trách khối Kinh tế
Nguyễn Việt Hoàng
3

Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại:
0271 3 778285
Email: nguyenvandung.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa xã hội Nguyễn Văn Dũng

Phòng ban chức năng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG CẤP ỦY - HĐND & UBND THỊ XÃ  

1

Bùi Thị Hằng

Điện thoại:0982755415
02713 778876
Chánh văn phòng Bùi Thị Hằng
2

Nguyễn Thành Sơn

Điện thoại:0918292700
Phó chánh văn phòng Nguyễn Thành Sơn

PHÒNG NỘI VỤ- LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Đặng Xông Pha

Trưởng phòng Đặng Xông Pha
2

Mai Danh Thuận

Điện thoại:0918687540
06513 779954
Phó trưởng phòng Mai Danh Thuận
3

Đặng Thị Lành

Điện thoại:0913636825
Phó trưởng phòng Đặng Thị Lành

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Nguyễn Lương Chinh

Điện thoại:0913636072
06513 778768
Trưởng phòng Nguyễn Lương Chinh
2

Lê Văn Minh

Điện thoại:0983177171
Phó trưởng phòng Lê Văn Minh

THANH TRA NHÀ NƯỚC

1

Hoàng Kim Dưỡng

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Chánh thanh tra nhà nước
Hoàng Kim Dưỡng
2

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Điện thoại:0386454049
02713 778346
Phó chánh thanh tra Nguyễn Thị Tuyết Trinh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Ngọc Sanh

Điện thoại:0947405479
06513 778257
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Sanh
2

Nguyễn Thị Sen

Điện thoại:0982778328
06513 778290
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Sen

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  

1

Trương Phước Thành

Điện thoại:0919193099
06513 778179
Trưởng phòng Trương Phước Thành
2

Đặng Hồng Phát

Điện thoại:0913653165
06513 705399
Phó trưởng phòng Đặng Hồng Phát

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Lê Quang Nghĩa

Trưởng phòng Lê Quang Nghĩa
2

Vũ Minh Sơn

Điện thoại:0918090188
06513 779640
PGĐ VP ĐKQSDĐ Vũ Minh Sơn

PHÒNG KINH TẾ

1

Dương Văn Vịnh

Điện thoại:0918485655
Trưởng phòng Dương Văn Vịnh

PHÒNG GĐ & ĐT

1

Hoàng Thị Hợp

Điện thoại:0982775067
06513779095
Trưởng phòng Hoàng Thị Hợp
2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

1

Ngô Thị Minh Đông

Điện thoại:0943778636
Trưởng phòng Ngô Thị Minh Đông

Các xã, phường

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

PHƯỜNG LONG THỦY 

1

Nguyễn Thị Hồng Quế

Điện thoại:0988934825
Bí Thư Nguyễn Thị Hồng Quế
2

Phạm Văn Du

Điện thoại:0919018002
P. Chủ tịch HĐND Phạm Văn Du
3

Nguyễn Thị Bảo Thoa

Điện thoại:0944313526
Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bảo Thoa
4

Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại:0907024556
Phố chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu Hà

PHƯỜNG THÁC MƠ

1

Phạm Văn Quân

Điện thoại:0918688003
Bí Thư Phạm Văn Quân
2

Nguyễn Hồng Dân

Điện thoại:0983779153
PCT. HĐND Nguyễn Hồng Dân
3

Mai Phước

Điện thoại:0918831570
0651 3 780446
Chủ tịch UBND Mai Phước
4

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Hòa

PHƯỜNG SƠN GIANG 

1

Cao Văn Thành

Điện thoại:0913175833
BTĐU, CT. UBND Cao Văn Thành
2

Nguyễn Xuân Thức

PCT. HĐND Nguyễn Xuân Thức
3

Nguyễn Thị Châu Loan

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Châu Loan

PHƯỜNG LONG PHƯỚC

1

Hà Tấn Tân

Điện thoại:0944387027
BTĐU, CT.HĐND Hà Tấn Tân
2

Dương Thị Nam Hồng

PCT. HĐND Dương Thị Nam Hồng
3

Trương Phước Thành

Điện thoại:0908252966
Chủ tịch UBND Trương Phước Thành
4

Nguyễn Tấn Long

Điện thoại:0908393091
0651 3 773537
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Tấn Long
5

Văn Đình Trung

Phó chủ tịch UBND Văn Đình Trung

PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH 

1

Nguyễn Thị Hương Thủy

Điện thoại:
0651 3 775145
BTĐU, CT.HĐND Nguyễn Thị Hương Thủy
2

Trần Quốc Hoàn

PCT. HĐND Trần Quốc Hoàn
3

Nguyễn Trung Thành

Điện thoại:0917125362
0651 3 775881
Chủ tịch UBND Nguyễn Trung Thành
4

Lại Tất Thắng

Phó chủ tịch UBND Lại Tất Thắng

XÃ LONG GIANG 

1

Trịnh Xuân Hải

Điện thoại:0918688011
BT Đảng ủy Trịnh Xuân Hải
2

Nguyễn Phi Hùng

Điện thoại:0988153478
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Phi Hùng
3

Trần Văn Thôi

Điện thoại:0983756137
0651 3 756472
Chủ tịch UBND Trần Văn Thôi
4

Trần Thị Phương Linh

Phó chủ tịch UBND Trần Thị Phương Linh

XÃ PHƯỚC TÍN  

1

Võ Dũng

Điện thoại:0988213027
BTĐU, CT.HĐND Võ Dũng
2

Phạm Văn Đoàn

Điện thoại:0983775603
Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đoàn
3

Phạm Viết Thuật

Điện thoại:0913635619
0651 3 775380
Chủ tịch UBND Phạm Viết Thuật
4

Lê Trung Hùng

Điện thoại:0984755255
0651 3 736348
Phó chủ tịch UBND Lê Trung Hùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây