1022
Các xã, phường

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

PHƯỜNG LONG THỦY 


Số fax:0651 3 780767
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Hồng Quế

Điện thoại:0988934825
Bí Thư Nguyễn Thị Hồng Quế
2

Phạm Văn Du

Điện thoại:0919018002
P. Chủ tịch HĐND Phạm Văn Du
3

Nguyễn Thị Bảo Thoa

Điện thoại:0944313526
Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bảo Thoa
4

Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại:0907024556
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu Hà

PHƯỜNG THÁC MƠ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Văn Quân

Điện thoại:0918688003
Bí Thư Phạm Văn Quân
2

Nguyễn Hồng Dân

Điện thoại:0983779153
PCT. HĐND Nguyễn Hồng Dân
3

Mai Phước

Điện thoại:0918831570
0651 3 780446
Chủ tịch UBND Mai Phước
4

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Hòa

PHƯỜNG SƠN GIANG 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Cao Văn Thành

Điện thoại:0913175833
BTĐU, CT. UBND Cao Văn Thành
2

Võ Thị Kim Phượng

PCT. HĐND Võ Thị Kim Phượng
3

Nguyễn Thị Châu Loan

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Châu Loan

PHƯỜNG LONG PHƯỚC

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hà Tấn Tân

Điện thoại:0944387027
BTĐU, CT.HĐND Hà Tấn Tân
2

Dương Thị Nam Hồng

PCT. HĐND Dương Thị Nam Hồng
3

Trương Minh Đức

Điện thoại:0913740234
Phó Chủ tịch UBND Trương Minh Đức
4

Văn Đình Trung

Phó chủ tịch UBND Văn Đình Trung

PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH 


Số fax:0651 3 775135
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Đông Quang

Điện thoại:0918212380
0651 3 775145
BTĐU, CT.HĐND Võ Đông Quang
2

Trần Quốc Hoàn

PCT. HĐND Trần Quốc Hoàn
3

Nguyễn Lương Chinh

Điện thoại:0913636072
0651 3 775881
Chủ tịch UBND Nguyễn Lương Chinh
4

Lại Tất Thắng

Phó chủ tịch UBND Lại Tất Thắng

XÃ LONG GIANG 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đỗ Hồng Triều

Điện thoại:0918558186
BT Đảng ủy Đỗ Hồng Triều
2

Nguyễn Phi Hùng

Điện thoại:0988153478
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Phi Hùng
3

Cao Thanh Điềm

Điện thoại:0912993126
Chủ tịch UBND Cao Thanh Điềm
4

Trần Thị Phương Linh

Phó chủ tịch UBND Trần Thị Phương Linh

XÃ PHƯỚC TÍN  


Số fax:0651 3 736347
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Dũng

Điện thoại:0988213027
BTĐU, CT.HĐND Võ Dũng
2

Phạm Viết Thuật

Điện thoại:0913635619
0651 3 775380
Chủ tịch UBND Phạm Viết Thuật
3

Lê Trung Hùng

Điện thoại:0984755255
0651 3 736348
Phó chủ tịch UBND Lê Trung Hùng
hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây