Bluezone

Kinh tế xã hội

Hội nông dân thị xã Phước Long chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện hiệu quả công việc tại các điểm giao dịch xã-phường

Hội nông dân thị xã Phước Long chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện hiệu quả công việc tại các điểm giao dịch xã-phường

 •   23/07/2021 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Hội nông dân thị xã Phước Long đã chủ động và tích cực phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long thực hiện hiệu quả công việc tại các điểm giao dịch xã.
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH-QPAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA THỊ XÃ PHƯỚC LONG

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH-QPAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   29/06/2021 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo tiến độ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 31/5/2021 là 186.080 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng là 197.275 triệu đồng, đạt 81,9% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 77,9% so với dự toán HĐND thị xã thông qua; Thực hiện chi ngân sách đến ngày 31/5/2021 là 171.019 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng là 204.831 triệu đồng, đạt 56,1% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 48% so với dự toán HĐND thị xã thông qua.
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHƯỚC LONG HƯỞNG ỨNG NGÀY KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHƯỚC LONG HƯỞNG ỨNG NGÀY KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 •   21/06/2021 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Văn bản số 3041/NHNN-TT ngày 04/05/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc hưởng ứng Ngày không tiền mặt, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng chính sách xã hội giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid_19.
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM LÀ - ĐÒN BẨY HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG – GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM LÀ - ĐÒN BẨY HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG – GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

 •   18/06/2021 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Tính đến thời điểm 31/05/2021, tổng dư nợ chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long là 37.653 triệu đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 852 lao động tại địa phương.
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ

 •   25/05/2021 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của cán bộ viên chức và người lao động. Đặc biệt là sức khỏe của cán bộ Tổ giao dịch lưu động và của khách hàng. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Phước Long tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ viên chức, người lao động trong việc triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của địa phương về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trong phạm vi cơ quan, đơn vị và các điểm giao dịch nơi thực hiện nhiệm vụ.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

 •   25/05/2021 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phước Long trong suốt chặng đường qua đã thực hiện tốt trọng trách của Đảng, Chính phủ giao phó cho vay đúng, đủ và chủ động kịp thời đưa nguồn vốn vào đúng những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo.
HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM

HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM

 •   15/05/2021 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH thị xã Phước Long, đến nay trên địa bàn thị xã đã có hàng nghìn hộ vay vốn và sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ PHƯỚC LONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ TK&VV

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ PHƯỚC LONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ TK&VV

 •   20/04/2021 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Xác định tầm quan trọng trong hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) trong hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi. Trong những năm qua, hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của các tổ TK&VV tại các thôn, khu phố trên địa bàn các xã, phường của Thị xã Phước Long đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong đó, đáng chú ý là hiệu quả sử dụng vốn vay, ý thức trả nợ của người dân ngày càng được nâng cao, số tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV ngày càng nhiều đã giúp cho người dân tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ để trả nợ gốc khi đến hạn...
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

 •   25/04/2021 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong những nguồn vốn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giảm lao động thất nghiệp, tăng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững, và là một trong những công cụ giúp Chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI VỀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

THỊ XÃ PHƯỚC LONG CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI VỀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

 •   26/02/2021 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/02/2021, Đoàn cán bộ T.p Đồng Xoài do Phó Chủ tịch UBND Thành Phố - Vũ Văn Mười làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm của thị xã Phước Long về công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư hộ dân sinh sống ở sân bay Quân sự Phước Bình nằm trong dự án xây dựng Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm Thụy Luân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban địa phương.
TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

 •   13/04/2021 04:37:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp trên, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của các tổ chức chính trị và các đơn vị liên quan nên chất lượng tín dụng chính sách từng bước ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Phước Long.
HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP SỨC CHO HỘI VIÊN VƯƠN LÊN TỪ NGUỒN VỐN ỦY THÁC CỦA NGÂN HÀNG CSXH.

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP SỨC CHO HỘI VIÊN VƯƠN LÊN TỪ NGUỒN VỐN ỦY THÁC CỦA NGÂN HÀNG CSXH.

 •   30/03/2021 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Phước Long đã tổ chức thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã. Công tác vay vốn NHCSXH đã tạo điều kiện cho các hội viên CCB có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu trên chính đáng.
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC TÍN THỊ XÃ PHƯỚC LONG GÓP PHẦN THỰC HIỆN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ KHU DÂN CƯ KIỄU MẪU

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC TÍN THỊ XÃ PHƯỚC LONG GÓP PHẦN THỰC HIỆN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ KHU DÂN CƯ KIỄU MẪU

 •   29/03/2021 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phước Tín - thị xã Phước Long đã tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phước Long. Điểm đáng chú ý là kết quả hoạt động ủy thác do hội quản lý đạt chất lượng tương đối tốt, không có nợ quá hạn.
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỪ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỪ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

 •   10/03/2021 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Đến tháng 02 năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Phước Long có dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 33.771 triệu đồng, tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động trên địa bàn thị xã. Điều này cho thấy chất lượng chương trình đã và đang đạt kết quả tốt.
HIỆU QUẢ CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

HIỆU QUẢ CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

 •   08/03/2021 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Được sử dụng nước hợp vệ sinh, người dân giảm bớt nỗi lo bệnh tật từ nguồn nước; có các công trình vệ sinh đạt chuẩn, ý thức về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân của người dân cũng được nâng lên…
PHƯỜNG LONG PHƯỚC: RA QUÂN DIỄU HÀNH TUYÊN TRUYỀN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

PHƯỜNG LONG PHƯỚC: RA QUÂN DIỄU HÀNH TUYÊN TRUYỀN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

 •   29/01/2021 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Ngày 26/01/2021, tại Trụ sở Công an phường Long Phước. UBND phường đã tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền Nghị định 137 ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
LẮP ĐẶT 13 THANH DẦM CẦU THUỘC CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ ĐT 759 ĐẾN ĐƯỜNG VÒNG QUANH NÚI BÀ RÁ

LẮP ĐẶT 13 THANH DẦM CẦU THUỘC CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ ĐT 759 ĐẾN ĐƯỜNG VÒNG QUANH NÚI BÀ RÁ

 •   21/01/2021 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/01/2021, Công ty TNHH MTV Phước Long đã tiến hành lắp đặt 13 thanh dầm cầu thuộc công trình nâng cấp đường từ ĐT 759 đến đường vòng quanh núi Bà rá. Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long – Nguyễn Việt Hoàng, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã đã trực tiếp đến chỉ đạo việc lắp đặt.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây