Bluezone
Phòng ban chức năng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

VĂN PHÒNG CẤP ỦY - HĐND & UBND THỊ XÃ  


Số fax:0651 3 778750
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Thị Hằng

Điện thoại:0982755415
02713 778876
Chánh văn phòng Bùi Thị Hằng
2

Nguyễn Thành Sơn

Điện thoại:0918292700
Phó chánh văn phòng Nguyễn Thành Sơn

PHÒNG NỘI VỤ- LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Số fax:0651 3 778267
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Xông Pha

Trưởng phòng Đặng Xông Pha
2

Mai Danh Thuận

Điện thoại:0918687540
06513 779954
Phó trưởng phòng Mai Danh Thuận
3

Đặng Thị Lành

Điện thoại:0913636825
Phó trưởng phòng Đặng Thị Lành

PHÒNG TƯ PHÁP


Số fax:0651 3 778768
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Lương Chinh

Điện thoại:0913636072
06513 778768
Trưởng phòng Nguyễn Lương Chinh
2

Lê Văn Minh

Điện thoại:0983177171
Phó trưởng phòng Lê Văn Minh

THANH TRA NHÀ NƯỚC


Số fax:0651 3 779481
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Kim Dưỡng

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Chánh thanh tra nhà nước
Hoàng Kim Dưỡng
2

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Điện thoại:0386454049
02713 778346
Phó chánh thanh tra Nguyễn Thị Tuyết Trinh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH


Số fax:0651 3 778328
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Ngọc Sanh

Điện thoại:0947405479
06513 778257
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Sanh
2

Nguyễn Thị Sen

Điện thoại:0982778328
06513 778290
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Sen

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  


Số fax:0651 3 778126
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Phước Thành

Điện thoại:0919193099
06513 778179
Trưởng phòng Trương Phước Thành
2

Đặng Hồng Phát

Điện thoại:0913653165
06513 705399
Phó trưởng phòng Đặng Hồng Phát

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Số fax:0651 3 779740
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Quang Nghĩa

Trưởng phòng Lê Quang Nghĩa
2

Vũ Minh Sơn

Điện thoại:0918090188
06513 779640
PGĐ VP ĐKQSDĐ Vũ Minh Sơn

PHÒNG KINH TẾ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Dương Văn Vịnh

Điện thoại:0918485655
Trưởng phòng Dương Văn Vịnh

PHÒNG GĐ & ĐT


Số fax:0651 3 779 419
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thị Hợp

Điện thoại:0982775067
06513779095
Trưởng phòng Hoàng Thị Hợp
2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN


Số fax:0651 3 778 169
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Thị Minh Đông

Điện thoại:0943778636
Trưởng phòng Ngô Thị Minh Đông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây