1022
Phòng ban chức năng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THỊ XÃ  


Số fax:0651 3 778750
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thành Sơn

Điện thoại:0918292700
Email: sonnt.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Kỹ sư xây dựng
Nguyễn Thành Sơn
2

Phạm Thị Hiền

Điện thoại:0943396395
Email: hienpt.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chánh văn phòng
Kỹ sư xây dựng; Cử nhân CĐ CNTT
Phạm Thị Hiền
3

Chung Văn Dực

Điện thoại:0973494252
Email: duccv.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chánh văn phòng
Kỹ sư điện - điện tử
Chung Văn Dực

PHÒNG NỘI VỤ


Số fax:0651 3 778267
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Thị Hằng

Điện thoại:0827374555
Email: hangbt.txpl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Quản trị văn phòng
Bùi Thị Hằng
2

Mai Danh Thuận

Điện thoại:0918687540
06513 779954
Phó trưởng phòng Mai Danh Thuận

PHÒNG TƯ PHÁP


Số fax:0651 3 778768
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thành Dân

Điện thoại:0982242101
06513 778768
Trưởng phòng Lê Thành Dân
2

Lê Văn Minh

Điện thoại:0983177171
Phó trưởng phòng Lê Văn Minh

THANH TRA NHÀ NƯỚC


Số fax:0651 3 779481
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Điện thoại:0855678756
Chánh thanh tra Nguyễn Thị Tuyết Trinh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH


Số fax:0651 3 778328
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Ngọc Sanh

Điện thoại:0947405479
06513 778257
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Sanh
2

Nguyễn Thị Sen

Điện thoại:0982778328
06513 778290
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Sen
3

Nguyễn Thị Hảo

Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Hảo

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  


Số fax:0651 3 778126
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Phước Thành

Điện thoại:0908252966
06513 778179
Trưởng phòng Trương Phước Thành
2

Đặng Hồng Phát

Điện thoại:0913653165
06513 705399
Phó trưởng phòng Đặng Hồng Phát

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Số fax:0651 3 779740
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Quang Nghĩa

Điện thoại:0949640022
Trưởng phòng Lê Quang Nghĩa
2

Võ Quang Hòa Bình

Điện thoại:0984188180
Phó trưởng phòng Võ Quang Hòa Bình

PHÒNG KINH TẾ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Dương Văn Vịnh

Điện thoại:0918485655
Trưởng phòng Dương Văn Vịnh
2

Nguyễn Xuân Phước

Phó trưởng phòng Nguyễn Xuân Phước

PHÒNG GĐ & ĐT


Số fax:0651 3 779 419
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Thị Minh Đông

Điện thoại:0988555101
06513779095
Trưởng phòng Ngô Thị Minh Đông
2

Trần Thị Tuyết

Điện thoại:0918119142
Phó trưởng phòng Trần Thị Tuyết

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN


Số fax:0651 3 778 169
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Trung Thành

Điện thoại:0917125362
Trưởng phòng Nguyễn Trung Thành
2

Phạm Trọng Nghĩa

Phó trưởng phòng Phạm Trọng Nghĩa

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Thị Lành

Trưởng phòng Đặng Thị Lành
2

Mai Thị Hồng Thắm

Điện thoại:0918838323
Email: thammth.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng
Cử nhân Văn hóa du lịch; Cử nhân Luật
Mai Thị Hồng Thắm
hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây