Bluezone

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHƯỚC LONG LẦN THỨ 12 NHIỆM KỲ 2020 – 2025 HOÀN THÀNH TRỌNG TRÁCH TRƯỚC ĐẢNG, NHÂN DÂN VÀ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thứ sáu - 05/06/2020 07:27 438 0

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHƯỚC LONG LẦN THỨ 12 NHIỆM KỲ 2020 – 2025 HOÀN THÀNH TRỌNG TRÁCH TRƯỚC ĐẢNG, NHÂN DÂN VÀ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Diễn ra trong 02 ngày 28 và 29/05/2020. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành trọng trách trước Đảng, nhân dân và thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tỉnh ủy Bình Phước chọn thị xã Phước Long làm Đại hội điểm. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Lợi –Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về dự và chỉ đạo Đại hội; tham dự Đại hội còn có lãnh đạo sở ngành, các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo Thường trực một số huyện, thị xã, Thành ủy trong tỉnh Bình Phước; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, thị xã Phước Long qua các thời kỳ; cùng 225 Đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho 1.863 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã.
Tại bất kỳ Đại hội nào được diễn ra thì đóng góp quan trọng vào sự thành công của Đại hội là thực hiện công tác nhân sự trong Đảng, việc bỏ phiếu chọn ra những cán bộ vừa có đức, có tài, vừa hồng vừa chuyên, uy tín, gương mẫu trong việc thực hiện các quy định, điều lệ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để đảm nhiệm các chức danh trong bộ máy Nhà nước. Đây là hạt nhân với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Với nguyên tắc tập trung dân chủ, Đoàn chủ tịch đã trình bày danh sách trích ngang 43 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 tham gia Cấp ủy để Đại hội xem xét kĩ lưỡng, biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử nhằm bầu ra 39 đồng chí theo cơ cấu khối đảng 12 đồng chí, khối Mặt trận, đoàn thể 05 đồng chí, khối Nhà nước 09 đồng chí, khối nội chính 02 đồng chí, lực lượng vũ trang 04 đồng chí, khối xã, phường 7 đồng chí, về cơ cấu số lượng nữ 10 đồng chí chiếm tỷ lệ 25,64%, trẻ (dưới 40 tuổi) 8 đồng chí, chiếm tỷ lệ 20,51%, dân tộc 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 2,5%, tái cử 33 đồng chí, chiếm tỷ lệ 84,61%. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra 39/41 đồng chí trong danh sách tham gia Cấp ủy khóa 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và được nghe công bố kết quả trước Đại hội.
j8
BCH khóa 12 ra mắt trước Đại hội
Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Thị ủy khóa 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đoàn chủ tịch đã tổ chức lấy ý kiến (bằng phiếu) của Đại biểu dự Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư trong tổng số các đồng chí vừa trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 12 dựa trên yêu cầu, tiêu chí theo quy định của Đảng. 225 đại biểu đã ghi trực tiếp họ và tên đồng chí Bí thư Thị ủy vào phiếu giới thiệu, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 12 đã tổ chức họp lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thị ủy; 04 tổ Đại biểu tiến hành họp để trao đổi ý kiến, ứng cử, đề cử chức danh Bí thư Thị ủy, các Đại biểu ở 04 tổ thống nhất cao và không có ý kiến, ứng cử, đề cử nào.
Sau khi kết thúc họp Ban chấp hành và 04 tổ Đại biểu, Đoàn chủ tịch đã công bố kết quả: đồng chí Phạm Thụy Luân đạt 218/225 phiếu giới thiệu tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 96,7%, đạt 39/39 phiếu giới thiệu của Ban chấp hành, chiếm tỷ lệ 100%. Đồng thời xin ý kiến Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử chức danh Bí thư Thị ủy đối với đồng chí Phạm Thụy Luân, tiến hành các bước tiếp theo với việc Đại hội bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thị ủy, kết quả kiểm phiếu, đồng chí Phạm Thụy Luân – Phó bí thư, chủ tịch UBND thị xã được bầu đảm nhiệm chức danh Bí thư Thị ủy Phước Long khóa 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt 224/225 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6%.
Ngay sau đó, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long khóa 12 đã được diễn ra, bầu Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy Phước Long khóa 12 là 10 đồng chí, bầu đồng chí Lê Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Công giữ chức Phó bí thư Thị ủy Phước Long, bầu số lượng Ủy ban kiểm tra Thị ủy khóa 12 gồm 05 đồng chí, đồng chí Hoàng Kim Dưỡng – được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy kiêm Chánh thanh tra Nhà nước.
Ngoài ra, Đại hội lần này còn tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11 gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
Tất cả các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long khóa 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã tiến hành ra mắt và nhận những tràng vỗ tay chúc mừng của Đại hội.
j1
Toàn cảnh Đại hội
Với khối lượng chương trình làm việc nhiều, Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 11; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ 12; nghe báo cáo tham luận của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, báo cáo chính trị Đại hội của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, đề án nhân sự Ban chấp hành khóa 12 nhiệm kỳ 2020 – 2020; thực hiện công tác nhân sự trong Đảng.
Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương hướng của nhiệm kỳ tới đó là tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được sau 45 năm ngày giải phóng Phước Long, đặt biệt là quá trình 10 năm xây dựng và phát triển thị xã, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung khai thác, thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, công nghiệp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng thị xã Phước Long sớm trở thành đô thị loại 03. Phấn đấu hoàn thành 26 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đó là Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10.865 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến hết nhiệm kỳ đạt 120 triệu/năm; xây dựng 01 – 02 cụm công nghiệp; phát triển từ 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trở lên; xã Phước Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, xã Long Giang vào năm 2023; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến hết nhiệm kỳ là 95%; địa phương không còn hộ nghèo theo quy định hiện nay; 50% số trường học đạt trường chuẩn Quốc gia; hàng năm có 90% cơ sở Đảng – 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% tổ chức MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đạt khá trở lên; kết nạp 250 – 300 đảng viên mới trở lên v.v...
Nghị quyết cũng đã đề ra 03 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ và các nhiệm kỳ tiếp theo: chương trình phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.
 Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thụy Luân – tân Bí thư Thị ủy Phước Long khóa 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 kiêm Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh tầm quan trọng sự kiện chính trị của Đại hội, sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy Bình Phước, mục tiêu tổng quan của Đảng bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ, đặt biệt là sự thành công của Đại hội được tổ chức lần này.
Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, phát huy truyền thống của quê hương Phước Long anh hùng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành trọng trách trước Đảng, nhân dân và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là sự kết tinh của tinh thần của đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đúng với tinh thần của Đại hội, tạo bước chạy đà hướng tới sự thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Phước Long trong tương lai, tạo động lực ý chí và hành động để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nổ lực khắc phục thuận lợi, khó khăn, phấn đấu với quyết tâm xây dựng quê hương Phước Long ngày càng tươi đẹp, xứng đáng với thành quả thế hệ đi trước để lại, xây dựng quê hương Phước Long ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành một đô thị Trung tâm kinh tế, thương mại – dịch vụ khu vực phía bắc tỉnh Bình Phước, là một nơi đáng sống, điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương.
Tác giả: Ngọc Nhật
Nguồn: Thị ủy Phước Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây