1022

UBND THỊ XÃ PHƯỚC LONG: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THEO CHUYÊN ĐỀ “THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO CHỈ SỐ CCHC” NĂM 2024

Thứ hai - 25/03/2024 16:58 129 0

UBND THỊ XÃ PHƯỚC LONG: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THEO CHUYÊN ĐỀ “THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO CHỈ SỐ CCHC” NĂM 2024

Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ nhân dân…theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ và chủ trương, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.
Năm 2023 với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã đã quyết liệt chỉ đạo điều hành linh hoạt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo nhiệm vụ cấp trên giao và Kế hoạch của thị xã từ khâu ban hành đầy đủ, kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, xác định cụ thể các chỉ tiêu, nội dung và đề ra các giải pháp; duy trì nghiêm họp Ban chỉ đạo CCHC hàng quý theo quy chế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, Tổ giúp việc; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra bám sát các nhiệm vụ để thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định nhằm đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt trong năm 2023 UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 08/8/2023 triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” giai đoạn 2023-2025 với nội dung “04 xin: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép”; “04 luôn gồm: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” và “5 không, gồm: không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ…”; chỉ đạo các đơn vị lựa chọn các TTHC đăng ký giải quyết ngay trong ngày, đặc biệt không để ngày thứ 6 hẹn qua tuần. Đây là một mô hình mới được áp dụng tại thị xã và đã được những kết quả tích cực, nâng cao tỷ lệ hồ sở TTHC được giải quyết trước, đúng hẹn, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn so với năm 2022.
cchc

Với sự quyết tâm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND xã-phường, của từng cá nhân phụ trách công tác CCHC; bằng các phương pháp linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, sự đeo bám công việc của các cơ quan tham mưu… các nhiệm vụ trên 6 lĩnh vực CCHC (Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số) và các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số CCHC được ban hành tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh, UBND thị xã đã đạt được kết quả cao, chỉ số CCHC của thị xã đạt 94,15%, đứng thứ 2/11 huyện, thị xã, thành phố, so với năm 2022 tăng cả về chỉ số, thứ hạng.
cchc1
Nhằm duy trì và nâng cao kết quả đạt được năm 2023 trong năm 2024 và những năm tiếp theo; thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh; UBND thị xã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị xã. Căn cứ kết quả chỉ số CCHC năm 2023, ngày 20/3/2024, UBND thị xã Phước Long đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tại hội nghị đã lồng ghép Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính” thị xã Phước Long năm 2024. Nội dung thi đua cụ thể: Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ nâng cao chỉ số hành chính.Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND thị xã giao tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị xã và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về CCHC có liên quan.Thực hiện tốt việc tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Có giải pháp, sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận, sáng kiến mang thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CCHC của thị xã.
Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND xã-phường đã ký cam kết thực hiện cải cách hành chính năm 2024 với Chủ tịch UBND thị xã. Kết luận tại hội nghị, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa xây dựng Kế hoạch, đề ra nội dung cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; đặc biệt giải pháp để khắc phục các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số đạt chưa cao.. để thực hiện cải cách hành chính năm 2024 đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tác giả: Thu Vân
Nguồn: Phòng Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây