THI TÌM HIỂU CĐS
1022

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH_ĐVBC SỐ 8_ PHƯỜNG LONG PHƯỚC_THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Thứ hai - 17/05/2021 10:06 1.451 0

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH_ĐVBC SỐ 8_ PHƯỜNG LONG PHƯỚC_THỊ XÃ PHƯỚC LONG


 TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHƯỚC LONG, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH
3. Ngày, tháng, năm sinh:30/5/1978.                                         4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
7. Quê quán: Xã Trực Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 285076211.
 Ngày cấp:12/12/2012.                                                             Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Phước.
10. Dân tộc: Kinh.                                                                    11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh.
- Học vị: Thạc sỹ Kinh tế.                                                        
- Lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEFL ITP 390.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Phó Giám đốc.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank thị xã Phước Long.
15. Nơi công tác: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
16. Ngày vào Đảng: 09/8/2005.
- Ngày chính thức: 09/8/2006; Số thẻ đảng viên: 56.015391.
- Chức vụ trong Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thị xã Phước Long.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷl uật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002 Nhân viên thời vụ Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 5 năm 2006 Nhân viên tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh Đa kia, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2009 Phó Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh Đa kia, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 01 năm 2016 Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Từ tháng 02 năm 2016 đến nay Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
                            
           Phước Long, ngày 27 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                             Đã ký
                                                                                                                                   Nguyễn Đình Khánh
 
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND

Tiểu sử tóm tắt:
Họ và tên: Nguyễn Đình Khánh
Năm sinh: 30/05/1978
Giới tính: Nam
Quê quán:  Trực Định, Trực Ninh, Nam Định
Nơi cư trú: Khu phố Sơn Long, Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám Đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp thị xã Phước Long
Nơi công tác: Ngân Hàng Nông Nghiệp thị xã Phước Long
Lý luận chính trị:  Sơ cấp
Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn
Ngày vào Đảng:  09/08/2005.        Chính thức:  09/08/2006
Là đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND ( khóa ) nếu có
Chương trình hành động:
Kính thưa Các quý vị đại biểu
Kính thưa Các bác, các chú, các anh, chị đại diện cử tri !
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung Ương, Tỉnh, Thị xã về bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Hôm nay Uỷ ban nhân dân phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc thị xã tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thị xã tại tổ bầu cử số ............tại khu phố 9 phường Long Phước tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại tổ bầu cử số ....... xin được gửi tới các vị đại biểu, các cử tri lời chào, lời kính chúc  mạnh khoẻ, hạnh phúc thành đạt và lời cảm ơn chân thành nhất!
Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa quí vị cử tri và nhân dân!
Vừa qua Ban thường trực UBMTTQ đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như các ứng cử viên và để các cử tri nắm rõ và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên tôi xin tóm tắt ngắn gọn về bản thân: Tôi tên là. Nguyễn Đình Khánh sinh năm 1978  sinh trú quán: Khu phố Sơn Long, Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước  kết nạp Đảng ngày 09/08/2005 Trình độ chính trị: Sơ Cấp Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh Tế.  Hiện nay là Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thị xã Phước Long. Trong các lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống hiến cho quê hương và phục vụ nhân dân.
Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026  tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân.
Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,.. thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.
2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cùng với chính quyền địa phương và Ngân hàng cấp trên làm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo để giúp cho người nông dân lao động có điều kiện sản xuất, vươn lên và nâng dần mức sống trong cộng đồng dân cư.
Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
3. Để làm tròn trách nhiệm của một người đại biểu, một cán bộ công chức và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh
Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan MTTQ đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.
Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các Bác, các chú lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng.
Xin chân thành cảm ơn!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây