1022

TIỂU SỬ TÓM TẮT BÀ BÙI THỊ THUÝ_ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1_ PHƯỜNG LONG THỦY_ THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Thứ hai - 17/05/2021 10:24 3.155 0

TIỂU SỬ TÓM TẮT BÀ BÙI THỊ THUÝ_ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1_ PHƯỜNG LONG THỦY_ THỊ XÃ PHƯỚC LONG


 TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
            THỊ XÃ PHƯỚC LONG, NHIỆM KỲ 2021-2026
1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ THUÝ
2. Họ và tên khai sinh:       BÙI THỊ THUÝ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1972.                      4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
7. Quê quán: Xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 3, phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 285427536.
Ngày cấp: 20/6/2009.                                            Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Phước.
10. Dân tộc: Kinh.                                                  11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công tác xã hội.
- Ngoại ngữ: Anh văn A.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phước Long.
15. Nơi công tác: Ban dân vận thị ủy Phước Long, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
 16. Ngày vào Đảng: 05/6/1998.
- Ngày chính thức: 05/6/1999; Số thẻ đảng viên: 56.001325.
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ Phước Long.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Ban xây dựng Đảng thị uỷ Phước Long.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND Thị xã Phước Long khoá II và khoá III,nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 8 năm 2004  Chuyên viên Văn phòng Thị uỷ Phước Long.
Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 02 năm 2010  Chuyên viên Ban Tổ chức Thị uỷ Phước Long.
Từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011  Phó Ban Tổ chức Thị uỷ Phước Long.
Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 8 năm 2014  Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã Phước Long.
Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 6 năm 2018  Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long.
Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019  Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã Phước Long.
Từ tháng 7 năm 2019 đến nay  Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã Phước Long.
                                                                                                                               Phước Long, ngày  9  tháng 3 năm 2021
                                                                                                                                                                            Đã ký
                                                                                         Bùi Thị Thuý


 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ
PHƯỚC LONG KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026


          Kính thưa: -    Các đồng chí lãnh đạo Đảng, CQ, MTTQVN P. Long Thủy.
  • Các đ/C đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương và các KP trên địa bàn phường
  • Thưa toàn thể Quý cô bác, anh chị cử tri.

Hôm nay tôi rất vui mừng được gặp gỡ quý cô bác, anh chị cử tri ngay tại địa phương mình, nơi tôi sinh sống và gắn bó 4 năm công tác tại địa phương.
Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới toàn thể quý cô bác, anh chị cử tri và những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026  ( đơn vị bầu cử số 1) và những người ứng cử đại biểu HĐND phường Long Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 5) lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc cho công tác bầu cử trên địa bàn phường của chúng ta thành công tốt đẹp.
Quý cô bác anh chị cử tri vừa được nghe đại diện Ban Thường trực UB MTTQVN thị xã thông qua tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu HĐND, để hiểu rõ hơn về bản thân, tôi xin giới thiệu thêm  đôi chút về bản thân mình như sau:             
Tôi tên: Bùi Thị Thúy
Sinh ngày : 20/6/1972
Chức vụ và công tác hiện nay: Ủy viên BTV thị ủy, Trưởng BDV - Kiêm CT.MTTQVN thị xã.
Trình độ VH: 12/12; CM: Cử nhân công tác xã hội; LLCT: Cao cấp.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Xã Xuân Hòa – Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình .
Hiện nay tôi đang Thường trú tại Khu phố 3 – Phường Long Thủy – Thị xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước.
Tôi vào mảnh đất Phước Long từ đầu năm 1991 và tham gia công tác từ tháng 6 năm 1991 cho đến nay. Trải qua 30 năm công tác, tôi lần lượt làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương như:   
          Từ tháng 6 năm 1991, tôi công tác tại VP huyện ủy Phước Long, sau 13 năm công tác tại VP đến năm 2004 tôi được điều động về Ban tổ chức Thị ủy 8 năm. Năm 2011 tôi tiếp tục được điều động sang công tác tại HĐND thị xã Phước Long 3 năm. Năm 2014 tôi vinh dự được công tác tại địa phương phường Long Thủy của chúng ta 4 năm. Đến năm 2018, tôi được điều động về công tác tại MTTQVN thị xã và BDV thị ủy cho đến nay. Trong quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tôi được Đảng, chính quyền giao đảm đương các nhiệm vụ như sau:  Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, chuyên viên Ban tổ chức thị ủy, Phó BTC thị ủy, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã; TUV - Bí thư Đảng ủy Phường Long Thủy, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UB.MTTQVN thị xã và hiện nay là UV.BTV thị ủy - Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch MTTQVN thị xã.
Là đại biểu HĐND thị xã Phước Long khóa II và khóa III, nhiệm kỳ 2011 – 2016 và 2016 – 2021. Nhiệm kỳ này tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử thị xã tiếp tục giới thiệu tôi đại diện cho lãnh đạo BDV thị ủy tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao; được UBMTTQ thị xã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã.
Tôi luôn ý thức được rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra, đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cấp trên. Tôi cũng ý thức được rằng HĐND thị xã nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND thị xã trong các nhiệm kỳ trước. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 Bản thân tôi rất vui được Ủy ban bầu cử thị xã tiếp tục phân bổ danh sách tôi tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, địa bàn Phường Long Thủy, nơi tôi và gia đình đang sinh sống hiện nay và cũng là địa phương tôi có thời gian gắn bó công tác 4 năm, đã có nhiều dịp được gặp gỡ quý cô bác, anh chị cử tri. Tại hội nghị hôm nay trong bầu không khí rất gần gũi này, tôi xin được trình bày chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu cho tôi làm đại biểu HĐND thị xã, trọng tâm Chương trình hành động của tôi sẽ hướng vào những vấn đề như sau:
Trước tiên là cán bộ Ban Dân vận và Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, ngoài việc tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình nhân, làm công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo bệ quyền và lợi ích  hợp pháp chính đáng của nhân dân thông qua hoạt động giám sát của MTTQ và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND là điều kiện thuận lợi, để bản thân tôi thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục đề xuất, kiến nghị những vấn đề và những lĩnh vực mà cử tri địa phương quan tâm như: Đường giao thông tại một số khu phố chưa được đầu tư hoặc đã bị xuống cấp, điện chiếu sáng tại một số nơi công cộng; hội trường để phục vụ cho các cuộc họp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương hiện nay chưa có; Việc cải tạo và đầu tư  tại khu vực vườn cây lưu niệm để cho nhân dân có nơi sinh hoạt và thể dục - thể thao….đây là những vấn đề đã được cử tri đề cập trong thời gian vừa qua.
Hai là: Tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị có liên quan.
Ba là: gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND thị xã để cùng thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương; tham dự đầy đủ các hội nghị TXCT để báo cáo với cử tri về chương trình các kỳ họp và các nghị quyết của HĐND trước và sau các kỳ họp.
Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nổ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Phước Long nói chung và địa phương Phường Long Thủy nói riêng.
Trước khi dứt lời, tôi xin trân thành cám ơn Ủy ban MTTQVN thị xã, UBND - UB.MTTQVN Phường Long thủy đã phối hợp tổ chức Hội nghị TXCT thật nhiều ý nghĩa ngày hôm nay, để cho những người ứng cử được gặp gỡ với cử tri nơi mình tham gia ứng cử; Xin kính chúc quý cô bác, anh chị cử tri và toàn thể quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, học tập, lao động sản xuất và trong cuộc sống…
              Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                                                               

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây