1022

TIỂU SỬ TÓM TẮT BÀ CAO TRÚC CHI_ĐVBC SỐ 8_ PHƯỜNG LONG PHƯỚC_THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Thứ hai - 17/05/2021 09:49 1.691 0

TIỂU SỬ TÓM TẮT BÀ CAO TRÚC CHI_ĐVBC SỐ 8_ PHƯỜNG LONG PHƯỚC_THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHƯỚC LONG, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
1. Họ và tên thường dùng: CAO TRÚC CHI
2. Họ và tên khai sinh:      CAO TRÚC CHI
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1988.                                        4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
7. Quê quán: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 97, đường Nguyễn Huệ, tổ 1, khu phố 2, phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 285129330.
 Ngày cấp: 05/06/2017.                                                              Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Phước.
10. Dân tộc: Kinh.                                                                    11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sinh học.
- Học vị: Thạc sỹ kinh tế.                                               
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Anh văn B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Thị đoàn Phước Long.
15. Nơi công tác: Thị đoàn Phước Long, tỉnh Bình Phước.
16. Ngày vào Đảng: 25/7/2014.
- Ngày chính thức: 25/7/2015; Số thẻ đảng viên: 56029011.
- Chức vụ trong Đảng: Thị uỷ viên, Bí thư Chi bộ Thị đoàn Phước Long.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Thị đoàn Phước Long.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 3 năm 2017 Chuyên viên Ban tổ chức Thị uỷ Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 8 năm 2020 Phó Bí thư Thị đoàn Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Từ tháng 8 năm 2020 đến nay Thị uỷ viên, Bí thư Thị đoàn Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
                                                                        
                              Phước Long, ngày  04 tháng 3 năm 2021
                                                                                                                                                               Đã ký
                                                                                                                                                         Cao Trúc Chi 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026
 
  • Tôi tên là: CAO TRÚC CHI                                     Sinh năm: 1988             
  • Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Đoàn, Thị ủy viên – Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã.
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành quản trị.
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị
  • Quê ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Hiện nay tôi đang thường trú tại khu phố 2, phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Lời đầu tiên, cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và bà con cử tri có mặt hôm nay, tạo điều kiện cho tôi được trình bày chương trình hành động của mình. Xin cảm ơn ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026.
 Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!
Tôi luôn nhận thức rằng đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
Vì vậy đã là đại biểu đại diện cho nhân dân, trước hết phải là một công dân tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!
Tôi được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và được giới thiệu về ứng cử ở đơn vị bầu cử số 8, phường Long Phước.
Phường Long Phước được thành lập theo quyết định số 35/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phước Long để thành lập thị xã Phước Long; thành lập các phường trực thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Với 11 khu phố, Long Phước hiện là trung tâm kinh tế của thị xã Phước Long, tập trung rất nhiều các công ty, doanh nghiệp với đa dạng các lĩnh vực ngành, nghề mà đặc biệt là các xưởng, công ty sản xuất, chế biến hạt điều. Đây chính là tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên nó đặc ra nhiều thách thức, khó khăn cho địa phương như vấn đề người lao động nhập cư, vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục, vấn đề môi trường, an ninh trật tự…
Để tiếp tục phát huy thành tựu phát triển của địa phương; khắc phục những khó khăn, hạn chế góp phần đưa địa phương Long Phước ngày cành phát triển. Tôi cho rằng trong tời gian tới, Đại biểu HĐND thị xã thường xuyên sâu sát với địa phương, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương, góp phần tích cực tham gia các quyết sách đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; Đồng thời, trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội và đảm bảo môi trường; để không có ai bị bỏ lại phía sau.
 Với nhận thức đó, tôi mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã để tôi có điều kiện phát huy kinh nghiệm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Tôi xin dự kiến chương trình hành động của mình như sau:
          Một là: Bản thân luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình; tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã; tham gia thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân thị xã; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát với địa phương và bà con cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết hoặc kiến nghị trực tiếp thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã về những vấn đề bức xúc, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của địa phương và bà con cử tri. Tích cực tham gia xây dựng chính quyền các cấp thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Hai là: Với vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng đội thị xã, nhiệm vụ là người phụ trách công tác thanh thiếu nhi toàn thị xã, tôi quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. Kiến nghị các chương trình, giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi; giải pháp, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, bạo lực học đường…; ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em; đề xuất, kiến nghị các chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi, tàn tật, lang thang, cơ nhỡ. Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi; đề xuất hướng quy hoạch và tạo ra nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các công ty, xưởng chế biến… Đề xuất, kiến nghị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, kỹ năng hội nhập trong thời đại 4.0, kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn, hiệu quả… cho trẻ em.
Ba là, quan tâm thực hiện các phong trào hành động cách mạng của phường Long Phước góp phần tích cực thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường; vấn đề an toàn thực phẩm và đời sống, sức khỏe nhân dân; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Bốn là: Luôn rèn luyện đạo đức phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm và mong đợi của cử tri. Rất mong đón nhận ý kiến góp ý xây dựng của toàn thể đại biểu cử tri. Sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa người đại biểu dân cử và cử tri là động lực và nguyên nhân góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực HĐND các cấp.
Một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQVN các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc và trình bày Chương trình hành động của bản thân, cảm ơn quý cử tri đã tập trung lắng nghe và mong tiếp tục đón nhận tình cảm và sự góp ý chân thành để bản thân tôi hoàn thiện chương trình hành động của mình.
Kính chúc toàn thể quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây