1022

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG LÊ ĐÌNH THẮNG_ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1_ PHƯỜNG LONG THỦY_ THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Thứ hai - 17/05/2021 10:23 1.660 0

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG LÊ ĐÌNH THẮNG_ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1_ PHƯỜNG LONG THỦY_ THỊ XÃ PHƯỚC LONG


 TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
              THỊ XÃ PHƯỚC LONG, NHIỆM KỲ 2021-2026
1. Họ và tên thường dùng: LÊ ĐÌNH THẮNG
2. Họ và tên khai sinh:      LÊ ĐÌNH THẮNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/3/1976.                                                     4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
7. Quê quán: Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, khu phố 3, phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 285366131.
 Ngày cấp: 23/6/2008.                                                                         Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Phước.
10. Dân tộc: Kinh.                                                                              11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Anh văn B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị Thị uỷ Phước Long.
15. Nơi công tác: Thị uỷ Phước Long, tỉnh Bình Phước.
16. Ngày vào Đảng: 02/3/2001.
- Ngày chính thức: 02/3/2002; Số thẻ đảng viên: 56.001358.
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo thị xã Phước Long.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn, khối Đảng thị xã Phước Long.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Thị xã Phước Long, nhiệm kỳ 2011-2016.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ năm 1996 đến năm 1997  Nhân viên hợp đồng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Phước Long.
Từ tháng 12 năm 1998 đến tháng 6 năm 2009  Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã Phước Long.
Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 11 năm 2009  Chuyên viên Văn phòng Thị uỷ Phước Long.
Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 11 năm 2010  Phó Chánh Văn phòng Thị uỷ Phước Long.
Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 11 năm 2015  Thị uỷ viên, Chánh Văn phòng Thị uỷ Phước Long.
Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 11 năm 2019  Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Long Phước, thị xã Phước Long.
Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020  Thị uỷ viên, Chánh Văn phòng Cấp uỷ - HĐND&UBND thị xã Phước Long.
Từ tháng 7 năm 2020 đến nay  Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo thị uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã Phước Long.
                                                                                                                                     Phước Long, ngày 9 tháng 3 năm 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Đã ký
                                                                                                                                                               Lê Đình Thắng 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kính thưa.......................................................................................
- Thưa toàn thể các cô, bác, anh chị cử tri của phường Long Thủy về tham dự hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Phước Long.
+ Tôi tên: Lê Đình Thắng, sinh năm 1976.
+ Quê quán ở  Thanh Hóa, theo gia đình vào sinh sống tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long từ năm 1988 (nay đã được 33 năm).
+ Hộ khẩu thường trú hiện nay là ở Tổ 2, khu phố 3, phường Long Thủy (ở từ năm 2010).
+ Thời gian bắt đầu tham gia công tác nhà nước từ năm 1997, từ chuyên viên, rồi được bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Thị ủy, năm 2010 được Đại hội Đảng bộ thị xã tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 và được phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thị ủy; năm 2015 tiếp tục được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 sau đó được luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Phước và năm 2016 được tín nhiệm và được cử tri phường Long Phước bầu làm Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021;  năm 2020 được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành và Ban Thường vụ Thị ủy khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 và được phân công giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị cho đến nay.
Với quá trình công tác nêu trên ở vị trí, nhiệm vụ nào bản thân tôi luôn nỗ lực cố gắn và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là đại biểu HĐND thị xã Nhiệm kỳ 2016-2021 tôi đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND theo quy định, quyết định những vấn quan trọng, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình của địa phương, đúng theo tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri địa phương.
- Thưa bà con cô bác cử tri.
Tôi được tín nhiệm, giới thiệu về ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Long Thủy nơi tôi hiện nay đang cư trú, đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với bản thân.
Hôm nay, nhân buổi tiếp xúc cử tri phường Long Thủy tôi rất mong muốn được bà con cô bác cử tri phường Long Thủy ủng hộ, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thị xã Phước Long, nhiệm kỳ 2021-2026 và nếu trúng cử tôi xác định cần hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thị xã theo quy định; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết và trả lời cho cử tri; tích cực đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.
2. Sắp xét, bố trí thời gian công việc phù hợp để giành thời gian tham gia một cách tích cực và có chất lượng các hoạt động của HĐND, đặc biệt là tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tích cực tham gia thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp nhằm phát huy hiệu quả là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong việc bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.
3. Cùng với các đại biểu HĐND được cử tri tín nhiệm bầu trên địa bàn phường chủ động phối hợp cùng với lãnh đạo phường nắm bắt kịp thời những vấn đề mà địa phương, nhân dân quan tâm để có ý kiến đề xuất, kiến nghị với HĐND, các đ/c lãnh đạo, cũng như các phòng ban chuyên môn của thị xã quan tâm giải quyết.
- Thưa toàn thể bà con cô bác cử tri.
Là người cán bộ đảng viên ở trên cương vị công tác nào, với trách nhiệm gì thì tôi sẽ luôn nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm góp phần xây dựng quê hương Phước Long ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nếu được cử tri phường tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 thì đây là vinh dự và trách nhiệm đối với bản thân, tôi rất mong được cử tri ủng hộ, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thị xã trong đợt bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021.
Cuối cùng, Xin cám ơn UBMTTQVN thị xã đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này.
Cám ơn tất cả các cử tri về dự hội nghị đã lắng nghe phần trình bày chương trình hành động của tôi và xin chúc các cô, bác, anh chị cử tri có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Xin trân trọng cám ơn và kính chào.
                                                Phước Long, ngày 11 tháng 5 năm 2021
                                                                 Người làm chương trình


                                                                               Lê Đình Thắng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hien ke
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây