1022

 Văn bản theo người ký: Phạm Thụy Luân

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3189/QĐ-UBND 09/11/2021 Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
2 2673/QĐ-UBND 17/09/2021 Khen thưởng bổ sung tổng kết năm học 2020-2021
3 2712/QĐ-UBND 21/09/2021 Khen thưởng tập thể, cá nhân phục vụ tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19
4 2711/QĐ-UBND 21/09/2021 Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ dân phố năm 2020
5 2536/QĐ-UBND 01/09/2021 Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
6 838/QĐ-UBND 23/06/2021 Khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội
7 771/QĐ-UBND 09/06/2021 Khen thưởng thành tích phong trao năm 2020
8 3019/QĐ-UBND 27/10/2021 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
9 2482/QĐ-UBND 24/08/2021 V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Việt Hoàng- PCT.UBND thị xã Phước Long
10 2481/QĐ-UBND 24/08/2021 V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Văn Dũng- PCT.UBND thị xã Phước Long
11 2246/QĐ-UBND 27/07/2021 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
12 2224/QĐ-UBND 23/07/2021 V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
13 960/QĐ-UBND 13/07/2021 V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
14 901/QĐ-UBND 07/07/2021 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Môi trường
15 840/QĐ-UBND 23/06/2021 Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
16 820/QĐ-UBND 18/06/2021 Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
17 1914/ QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã Phước Long
18 137/ KH-UBND 02/06/2021 Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa nâng cấp Dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021
19 124/ KH-UBND 18/05/2021 Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề " Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CCHC" thị xã Phước Long năm 2021
20 122/ KH-UBND 14/05/2021 Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh Cải cách hành chính năm 2021
21 74/KH-UBND 06/04/2021 Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
22 73/KH-UBND 06/04/2021 Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025
23 72/KH-UBND 06/04/2021 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, 3, 4; chức sắc, chức việc tôn giáo; già làng tiêu biểu xuất sắc, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021- 2025
24 68/KH-UBND 30/03/2021 Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, Luật cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, và các văn bản hướng dẫn thi hành
25 45/KH-UBND 09/03/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn thị xã Phước Long
26 45/KH-UBND 09/03/2021 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
27 30/KH-UBND 08/02/2021 Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Phước Long
28 27/KH-UBND 05/02/2021 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Phước Long năm 2021
29 46/KH-UBND 05/03/2021 Phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Phước Long
30 47/KH-UBND 12/03/2021 Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ
31 24/KH-UBND 27/01/2021 Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021
32 12/KH-UBND 18/01/2021 Năm an toàn giao thông 2021
33 08/KH-UBND 14/01/2021 Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về cấp xã năm 2021
34 05/KH-UBND 07/01/2021 Thực hiện Chương tình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã Phước Long năm 2021
35 03/KH-UBND 05/01/2021 Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn thị xã Phước Long
36 200/KH-UBND 16/07/2021 Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thị xã Phước Long
37 02/KH-UBND 05/01/2021 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã
38 199/KH-UBND 16/07/2021 Triển khai thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
39 20/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh, bổ sung năm 2021
40 21/NQ-HĐND 06/07/2021 Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
41 237/TB-UBND 31/12/2019 Ý kiến kết luận của UBND thị xã tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Phước Long (06/01/1975-06/01/2020)
42 150/TB - UBND 26/08/2019 Tham dự lế viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỳ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2019)
43 140/TB-UBND 19/08/2019 Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/1945- 02/9/2019) năm 2019
44 1134/QĐ - UBND 14/08/2019 Thu hồi đất và giao đất theo Điều 62 Luật đất đai
45 157/KH - UBND 16/08/2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn thị xã
46 883/QĐ-UBND 14/06/2019 Công bố dịch đối với bệnh dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn thị xã Phước Long
47 222/BC-UBND 01/08/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020
48 154/BC-UBND 13/06/2019 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019
49 146/BC-UBND 07/06/2019 Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
50 1088/QĐ-UBND 05/08/2019 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 thị xã Phước Long
Tìm kiếm văn bản
Lịch làm việc của huyện ủy
Công báo bình phước
Bán đấu giá tài sản
Lich làm việc của UBND
Hệ thống quản lí văn bằng
Hộp thư điện tử
Bộ pháp điển
Quản lí văn bằng
Thường trực tỉnh ủy
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,151
  • Tháng hiện tại106,415
  • Tổng lượt truy cập3,742,413
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây