Phòng ban chức năng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
VĂN PHÒNG CẤP ỦY - HĐND & UBND THỊ XÃ  
Số fax:0651 3 778750
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Thắng

Email: ledinhthang.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Đại biểu HĐND
Lê Đình Thắng
2 Bùi Thị Hằng
Điện thoại:0982755415
02713 778876
Phó Chánh văn phòng Bùi Thị Hằng
3 Phạm Thị Nhiễu
Điện thoại:
02713 778466
Phó Chánh văn phòng Phạm Thị Nhiễu
PHÒNG NỘI VỤ- LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số fax:0651 3 778267
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Công
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Công
2 Mai Danh Thuận
Điện thoại:0918687540
06513 779954
Phó trưởng phòng Mai Danh Thuận
3 Đặng Thị Lành
Điện thoại:0913636825
Phó trưởng phòng Đặng Thị Lành
PHÒNG TƯ PHÁP
Số fax:0651 3 778768
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lương Chinh
Điện thoại:0913636072
06513 778768
Trưởng phòng Nguyễn Lương Chinh
2 Lê Văn Minh
Điện thoại:0983177171
Phó trưởng phòng Lê Văn Minh
THANH TRA NHÀ NƯỚC
Số fax:0651 3 779481
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Kim Dưỡng
Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Chánh thanh tra nhà nước
Hoàng Kim Dưỡng
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0386454049
02713 778346
Phó chánh thanh tra Nguyễn Thị Thanh Huyền
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Số fax:0651 3 778328
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Sanh
Điện thoại:0947405479
06513 778257
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Sanh
2 Nguyễn Thị Sen
Điện thoại:0982778328
06513 778290
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Sen
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  
Số fax:0651 3 778126
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Xông Pha
Điện thoại:0919193099
06513 778179
Trưởng phòng Đặng Xông Pha
2 Đặng Hồng Phát
Điện thoại:0913653165
06513 705399
Phó trưởng phòng Đặng Hồng Phát
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Số fax:0651 3 779740
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Minh Sơn
Điện thoại:0918090188
06513 779640
PGĐ VP ĐKQSDĐ Vũ Minh Sơn
PHÒNG KINH TẾ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Văn Vịnh
Điện thoại:0918485655
Trưởng phòng Dương Văn Vịnh
2 Phạm Xuân Dương
Điện thoại:0978125582
Phó trưởng phòng Phạm Xuân Dương
PHÒNG GĐ & ĐT
Số fax:0651 3 779 419
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Thủy Vân
Điện thoại:0918169558
06513778585
Trưởng phòng Dương Thủy Vân
2 Nguyễn Bạch Hải
Điện thoại:0982775067
06513779095
Phó trưởng phòng Nguyễn Bạch Hải
3 Nguyễn Anh Tuấn
Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
Số fax:0651 3 778 169
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thị Minh Đông
Điện thoại:0943778636
Trưởng phòng Ngô Thị Minh Đông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây