Các xã, phường

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
PHƯỜNG LONG THỦY 
Số fax:0651 3 780767
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hồng Quế
Bí Thư Nguyễn Thị Hồng Quế
2 Phạm Văn Du
Điện thoại:0919018002
P. Chủ tịch HĐND Phạm Văn Du
3 Lê Thành Dân
Điện thoại:0888444707
Chủ tịch UBND Lê Thành Dân
4 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0907024556
Phố chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu Hà
PHƯỜNG THÁC MƠ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Văn Quân
Điện thoại:0918688003
Bí Thư Phạm Văn Quân
2 Nguyễn Hồng Dân
Điện thoại:0983779153
PCT. HĐND Nguyễn Hồng Dân
3 Mai Phước
Điện thoại:0918831570
0651 3 780446
Chủ tịch UBND Mai Phước
4 Nguyễn Thị Bích Hòa
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Hòa
PHƯỜNG SƠN GIANG 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Cao Văn Thành
Điện thoại:0913175833
BTĐU, CT. UBND Cao Văn Thành
2 Nguyễn Xuân Thức
PCT. HĐND Nguyễn Xuân Thức
3 Nguyễn Thị Châu Loan
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Châu Loan
PHƯỜNG LONG PHƯỚC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Tấn Tân
Điện thoại:0944387027
BTĐU, CT.HĐND Hà Tấn Tân
2 Dương Thị Nam Hồng
PCT. HĐND Dương Thị Nam Hồng
3 Trương Phước Thành
Điện thoại:0908252966
Chủ tịch UBND Trương Phước Thành
4 Nguyễn Tấn Long
Điện thoại:0908393091
0651 3 773537
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Tấn Long
5 Văn Đình Trung
Phó chủ tịch UBND Văn Đình Trung
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH 
Số fax:0651 3 775135
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hương Thủy
Điện thoại:
0651 3 775145
BTĐU, CT.HĐND Nguyễn Thị Hương Thủy
2 Trần Quốc Hoàn
PCT. HĐND Trần Quốc Hoàn
3 Nguyễn Trung Thành
Điện thoại:0917125362
0651 3 775881
Chủ tịch UBND Nguyễn Trung Thành
4 Lại Tất Thắng
Phó chủ tịch UBND Lại Tất Thắng
XÃ LONG GIANG 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Xuân Hải
Điện thoại:0918688011
BT Đảng ủy Trịnh Xuân Hải
2 Nguyễn Phi Hùng
Điện thoại:0988153478
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Phi Hùng
3 Trần Văn Thôi
Điện thoại:0983756137
0651 3 756472
Chủ tịch UBND Trần Văn Thôi
4 Trần Thị Phương Linh
Phó chủ tịch UBND Trần Thị Phương Linh
XÃ PHƯỚC TÍN  
Số fax:0651 3 736347
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Dũng
Điện thoại:0988213027
BTĐU, CT.HĐND Võ Dũng
2 Phạm Văn Đoàn
Điện thoại:0983775603
Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đoàn
3 Phạm Viết Thuật
Điện thoại:0913635619
0651 3 775380
Chủ tịch UBND Phạm Viết Thuật
4 Lê Trung Hùng
Điện thoại:0984755255
0651 3 736348
Phó chủ tịch UBND Lê Trung Hùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây