TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHƯỚC LONG

https://phuoclong.binhphuoc.gov.vn


Thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

Thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong đồng bào các tôn giáo. UBND thị xã đã xây dựng Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18/7/2018 của UBND thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018.  Thành phần tham dự hội nghị  gồm có các Thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã; Lãnh đạo và cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các đơn vị: UBMTTQ và các đoàn thể, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, cán bộ dân tộc tôn giáo các xã, phường; Bí thư chi bộ khu dân cư, Trưởng Ban điều hành khu dân cư, Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư.
Hinh Ton giao
Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018.
Tại Hội nghị, ông Trần Thương Huyền – Phó trưởng Ban tôn giáo tỉnh Bình Phước - Báo cáo viên đã triển khai các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành TW khóa IX về công tác Tôn giáo;- Luật số 2/2016/QH14 ngày 18/11/2016 về tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc hội khóa XIV; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Công văn số 927/TB-SNV.TG ngày 9/5/2017 về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực tôn giáo tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước.
Tác giả: Đỗ Thắm
Nguồn: Phòng Nội vụ - LĐTB&XH thị xã
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây