1022

Văn hóa xã hội

ƯU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VAY VỐN CHÍNH SÁCH

ƯU TIÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VAY VỐN CHÍNH SÁCH

 •   26/08/2021 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 2072
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thực hiện văn bản số 4668/NHCS-TDSV, ngày 19/5/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc cho vay đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN THỊ XÃ PHƯỚC LONG BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THANH NIÊN, TỦ SÁCH “ĐIỀU ƯỚC CHO EM”.

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN THỊ XÃ PHƯỚC LONG BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THANH NIÊN, TỦ SÁCH “ĐIỀU ƯỚC CHO EM”.

 •   08/09/2021 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 1087
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 07/92021, Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên thị xã Phước Long đã tổ chức bàn giao Công trình thanh niên, tủ sách “Điều ước cho em” tại trường tiểu học Long Giang.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI TUYỂN SINH ĐẦU CẤP TRỰC TUYẾN VÀO MẦM NON, LỚP 1 VÀ LỚP 6

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI TUYỂN SINH ĐẦU CẤP TRỰC TUYẾN VÀO MẦM NON, LỚP 1 VÀ LỚP 6

 •   08/07/2021 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 754
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục với trọng tâm nâng cao chất lượng tuyển sinh năm học 2021 – 2022. Trong thời gian 3 ngày (7 đến 9-7). Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thị xã Phước Long đã tổ chức tập huấn triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 cho Ban giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh các trường bậc mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Phước Long.
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHƯỚC LONG: TỔ CHỨC HỘI THẢO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 02

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHƯỚC LONG: TỔ CHỨC HỘI THẢO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 02

 •   29/06/2021 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/06/2021, Phòng Phòng Giáo dục&Đào tạo thị xã Phước Long đã tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng Mô đun 02 cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học thông qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Hội trường B – Phòng Giáo dục&Đào tạo đến điểm cầu các trường cấp tiểu học trên địa bàn thị xã.
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG ÁP DỤNG NGHIÊM TÚC CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI ĐƠN VỊ

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG ÁP DỤNG NGHIÊM TÚC CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI ĐƠN VỊ

 •   23/06/2021 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 1823
 •   Phản hồi: 0
Trước diễn diến phức tạp dịch bệnh Covid – 19. Từ thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid – 19 trong nước và trong đợt dịch thứ 4 lần này, Trung tâm y tế thị xã Phước Long đã áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo sự chỉ đạo của Ngành y tế đối với bệnh nhân đến khám bệnh tại đơn vị.
Hiệu quả hoạt động Điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Phước Long

Hiệu quả hoạt động Điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Phước Long

 •   26/05/2021 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 1337
 •   Phản hồi: 0
Tổ giao dịch lưu động tại Điểm giao dịch xã là hoạt động đặc trưng riêng của NHCSXH, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ kịp thời để có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 •   19/04/2021 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
78 GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC MẦM NON CẤP THỊ XÃ, NĂM HỌC 2020 - 2021

78 GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC MẦM NON CẤP THỊ XÃ, NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   20/04/2021 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 934
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/04/2021, tại Trường mẫu giáo Sao Mai, phường Long Phước. Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long đã tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp thị xã, năm học 2020 – 2021 với sự tham gia của 78 thí sinh là những giáo viên đến từ 08 Trường công lập bậc mần non trên địa bàn.
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

 •   25/04/2021 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 943
 •   Phản hồi: 0
Nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong những nguồn vốn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giảm lao động thất nghiệp, tăng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững, và là một trong những công cụ giúp Chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II LÊ THANH LONG - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHƯỚC LONG VINH DỰ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THẤY THUỐC ƯU TÚ

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II LÊ THANH LONG - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHƯỚC LONG VINH DỰ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THẤY THUỐC ƯU TÚ

 •   20/04/2021 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 1319
 •   Phản hồi: 0
Bác sĩ Chuyên khoa II. Lê Thanh Long - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Phước Long là một trong 2 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, niềm vinh dự cho ngành y tế tỉnh Bình Phước nói chung và Trung tâm y tế thị xã Phước Long nói riêng.
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 01 CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 01 CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

 •   18/04/2021 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thảo luận, góp ý cho Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Sáng ngày 17/04/2021, Cụm chuyên môn số 01 do Trường tiểu học Thác Mơ làm Cụm trưởng đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề môn Tiếng việt lớp 01 của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Về dự sinh hoạt chuyên đề có lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long; cán bộ quản lý; giáo viên hiện đang trực tiếp giảng dạy lớp 01, giáo viên được phân công dạy lớp 01 bắt đầu từ năm học 2021 – 2022 của 04 trường trong cụm (Trường tiểu học Thác Mơ, TH Sơn Giang, TH Long Giang và Trường tiểu học Trần Hưng Đạo).
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH NƠI GHI DẤU TỘI ÁC CỦA MỸ - NGỤY TẠI CẦU ĐĂK LUNG

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH NƠI GHI DẤU TỘI ÁC CỦA MỸ - NGỤY TẠI CẦU ĐĂK LUNG

 •   13/04/2021 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 1202
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13/04/2021, Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND thị xã Phước Long đã tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh “nơi ghi dấu tội ác của Mỹ - Ngụy tại cầu Đăk Lung”. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước – Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Lê Hoàng Lâm; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trần Tuyết Minh; đại diện Văn phòng của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch khu vực phía nam. Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị thị xã; lãnh đạo các xã, phường; cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân.
TRƯỜNG THCS LONG PHƯỚC: TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG – KHEN THƯỞNG HỌC SINH, GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ, CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG THCS LONG PHƯỚC: TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG – KHEN THƯỞNG HỌC SINH, GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ, CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   13/04/2021 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 1401
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/04/2021, Trường THCS Long Phước đã tổ chức lễ Tuyên dương – Khen thưởng học sinh, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh năm học 2020 – 2021. Về dự chúc mừng có bà Ngô Thị Minh Đông – Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long; lãnh đạo Đảng ủy – Chính quyền phường Long Phước; các thầy cô giáo; quý phụ huynh và gần 1.000 em học sinh của trường.
BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH THỊ XÃ TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN QUÝ I/2021 VÀ ĐƯA RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2021

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH THỊ XÃ TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN QUÝ I/2021 VÀ ĐƯA RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2021

 •   09/04/2021 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 936
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/04/2021 Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Phước Long đã tiến hành phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình hoạt động 03 tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021.
HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP SỨC CHO HỘI VIÊN VƯƠN LÊN TỪ NGUỒN VỐN ỦY THÁC CỦA NGÂN HÀNG CSXH.

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP SỨC CHO HỘI VIÊN VƯƠN LÊN TỪ NGUỒN VỐN ỦY THÁC CỦA NGÂN HÀNG CSXH.

 •   30/03/2021 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 1601
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Phước Long đã tổ chức thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã. Công tác vay vốn NHCSXH đã tạo điều kiện cho các hội viên CCB có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu trên chính đáng.
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ PHƯỚC LONG TIẾP TỤC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO

 •   09/03/2021 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 866
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 21/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Theo đó ngày 22/02/2021, Ngân hàng chính sách xã hội đã ban hành quyết định 1845/NHCS –TDNN về việc tiếp tục thực hiện Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHƯỚC LONG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   29/01/2021 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 676
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/01/2021. Phòng Giáo dục&Đào tạo thị xã Phước Long đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – TUV, Phó chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Cán bộ quản lý và Tổng phụ trách đội các Trường bậc mần non đến THCS.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG: DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN PCGDMNTNT, PCGD TIỂU HỌC MỨC ĐỘ 03, THCS MỨC ĐỘ 2

THỊ XÃ PHƯỚC LONG: DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN PCGDMNTNT, PCGD TIỂU HỌC MỨC ĐỘ 03, THCS MỨC ĐỘ 2

 •   09/01/2021 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 1834
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 08/01/2021, Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục – xóa mù chữ tỉnh do ông Hồ Hải Thạch – Phó GĐ Sở Giáo dục&Đào tạo tỉnh Bình Phước làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra thực tế công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Phước Long.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây