Nội chính

Thị uỷ Phước Long tổ chức kiểm tra toàn diện năm 2018 đối với Đảng ủy các xã phường

Thị uỷ Phước Long tổ chức kiểm tra toàn diện năm 2018 đối với Đảng ủy các xã phường

 •   10/12/2018 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018. Thị ủy đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra đối với đảng ủy 2 xã, 5 phường với những nội dung cơ bản:
Bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 1 năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 1 năm 2018

 •   14/11/2018 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 13/11/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phước Long đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 2 năm 2018 cho 49 Đảng viên dự bị hiện đang công tác và sinh hoạt tại các cơ sở, chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Phước Long.
Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 2 năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 2 năm 2018

 •   07/11/2018 07:10:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/11/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phước Long đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 2 năm 2018 cho 48 Đảng viên dự bị hiện đang công tác và sinh hoạt tại các cơ sở, chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Phước Long.
Công tác Thi hành án dân sự trên địa thị xã Phước Long trong 9 tháng đầu năm 2018

Công tác Thi hành án dân sự trên địa thị xã Phước Long trong 9 tháng đầu năm 2018

 •   29/10/2018 07:14:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Trong 09 tháng năm 2018, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long đã thụ lý 763 việc, giảm 124 việc so với cùng kỳ năm 2017, về tiền đã thụ lý 136.149.785 đồng, giảm 46.927.193.000 đồng so với cùng kỳ năm 2017.
Thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

Thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

 •   25/10/2018 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
Sự cần thiết xây dựng Luật Tố cáo năm 2018

Sự cần thiết xây dựng Luật Tố cáo năm 2018

 •   24/10/2018 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, Luật Tố cáo năm 2011 đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói riêng. Tuy nhiên, qua quá trình triến khai thực hiện cho thấy Luật Tố cáo năm 2011 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập.
Thị xã Phước Long tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018

Thị xã Phước Long tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018

 •   10/10/2018 06:40:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 12/6/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long về chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Ngày 08/10/2018, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã phối hợp cùng UBND các xã, phường và các trường tiểu học tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trên địa bàn thị xã.
PHƯỚC LONG: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT VĂN PHÒNG CẤP ỦY– HĐND&UBND THỊ XÃ

PHƯỚC LONG: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT VĂN PHÒNG CẤP ỦY– HĐND&UBND THỊ XÃ

 •   02/10/2018 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 01/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị Thị xã Phước Long, Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long đã tổ chức công bố quyết định Hợp nhất cơ quan Văn phòng Cấp ủy- HĐND&UBND Thị xã
Sự cần thiết phải ban hành Luật Quốc phòng năm 2018

Sự cần thiết phải ban hành Luật Quốc phòng năm 2018

 •   29/09/2018 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Luật Quốc phòng năm 2005 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
Tuyên truyền, phổ biến các Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Tuyên truyền, phổ biến các Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 •   25/09/2018 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được đông đảo cử tri quan tâm, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng (nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương) và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã thông qua 7 Luật bao gồm:
Phước Long triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Phước Long triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

 •   17/09/2018 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này.
Thị ủy Phước Long tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 9/2018.

Thị ủy Phước Long tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 9/2018.

 •   12/09/2018 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10/9/2018 Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long tổ chức Hội nghị triển khai thông tin thời sự tháng 9/2018 cho cán bộ là lãnh đạo chủ chốt của thị xã.
Luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.

Luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.

 •   11/09/2018 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.
Thị xã Phước Long khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4 năm 2018

Thị xã Phước Long khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4 năm 2018

 •   04/09/2018 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/9/2018, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Phước Long đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4 năm 2018 cho 75 học viên của các cơ sở Đảng trong thị xã.
Phước Long tham dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh trực tuyến tháng 8/2018

Phước Long tham dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh trực tuyến tháng 8/2018

 •   29/08/2018 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/8, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8 năm 2018. Đồng chí Lê Thanh Sơn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã chủ trì hội nghị.
Thị xã Phước Long: Họp Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với Phường Long Thủy và xã Phước Tín

Thị xã Phước Long: Họp Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với Phường Long Thủy và xã Phước Tín

 •   01/08/2018 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 31/7/2018 tại phòng họp A.UBND Thị xã, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ Thị xã Phước Long tổ chức cuộc họp thông qua Kế hoạch (ý định) diễn tập chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 đối với phường Long Thủy và xã Phước Tín.
Thị xã Phước Long tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và thực hiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2018

Thị xã Phước Long tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và thực hiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2018

 •   26/07/2018 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2018, đ/c Mai Xuân Cường - Chủ tịch UBND thị xã Phước Long chủ trì Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017, thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Tham dự Hội nghị có đ/c Trần Quang Minh - Phó Bí thư Thị ủy, đ/c Bùi Thị Thúy – PCT.UBMTTQVN thị xã, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo các ngành: Công an, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Chi cục thống kê, Chi cục thuế, Kho bạc, Trung tâm y tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Hai Ban QLDA, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Chủ tịch UBND các xã, phường.
Hội Liên hiệp phụ nữ – Công an thị xã phối hợp truyền thông về phòng chống mua bán người, phòng chống tội phạm và an toàn giao thông

Hội Liên hiệp phụ nữ – Công an thị xã phối hợp truyền thông về phòng chống mua bán người, phòng chống tội phạm và an toàn giao thông

 •   24/07/2018 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày, 18 -19/7/2018, Hội LHPN thị xã phối hợp Công an thị xã tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông năm 2018 trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn 07 xã, phường.
Phước Long tổ chức 10 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Phước Long tổ chức 10 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

 •   18/07/2018 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 125 – KH/TU ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long, từ ngày 29/6/2018 đến 07/7/2018, đã tổ chức 10 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho gần 2.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay5
 • Tháng hiện tại44,956
 • Tổng lượt truy cập528,161
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây