Nội chính

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC THĂM CHIẾN SĨ MỚI NĂM 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC THĂM CHIẾN SĨ MỚI NĂM 2019

 •   17/04/2019 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long về việc thăm chiến sĩ mới năm 2019. Ngày 13/4/2019, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Phước Long do đồng chí Phạm Thụy Luân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên các chiến sĩ mới năm 2019.
KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   15/04/2019 08:23:09 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Hòa giải ở cơ sở là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế và phòng ngừa vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

 •   01/04/2019 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

 •   01/04/2019 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV đã thông qua ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

 •   29/03/2019 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ngày 22/3/2019, UBND thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Phước Long.
PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ CHO CÁN BÔ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ CHO CÁN BÔ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

 •   29/03/2019 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, mục tiêu nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
PHƯỚC LONG TIẾP SÓNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

PHƯỚC LONG TIẾP SÓNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

 •   29/03/2019 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27-3, Thị ủy Phước Long đã kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

 •   28/03/2019 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019, ngày 27/3/2019 UBND thị xã Phước Long đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn thị xã.
PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

 •   22/03/2019 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Trước khi tham gia Công ước chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục. Nội dung quy định của pháp luật về phòng, chống tra tấn được quan tâm tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau.
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

 •   22/03/2019 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Hiến pháp năm 2013: Quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo hoặc làm hại người khác” (Điều 30).
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

 •   20/03/2019 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2019, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo và các quy định của pháp luật về Thừa phát lại
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

 •   08/03/2019 07:20:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 07/3/2019, tại Hội trường Công an thị xã Phước Long đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thu thập thông tin dân cư và sơ kết công tác xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đến dự Hội nghị có Thượng tá Từ Văn Dũng – Trưởng phòng PC06 Công an tỉnh – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 896 tỉnh, Thành viên Ban chỉ đạo 896 thị xã và Ban thực hiện đề án 896 các xã, phường.
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

 •   01/03/2019 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" năm 2019, UBND thị xã Phước Long đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 21/02/2019 về thực hiện, triển khai Đề án trên địa bàn thị xã Phước Long năm 2019.
PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN” CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2019

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN” CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2019

 •   27/02/2019 07:34:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, ngày 21/02/2019, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thị xã phước Long năm 2019, với nội dung tuyên truyền sau:
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, công tác chuyển hóa địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 thị xã Phước

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, công tác chuyển hóa địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 thị xã Phước

 •   21/02/2019 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/2/2019, Công an thị xã Phước Long đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, công tác chuyển hóa địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND thị xã Phước Long – Mai Xuân Cường dự và chủ trì hội nghị.
HỘI ĐỒNG NVQS THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỌP MẶT QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NVQS THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỌP MẶT QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 •   25/01/2019 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Nhằm động viên tinh thần đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với địa phương và gia đình. Sáng ngày 24/1/2019, Hội đồng NVQS thị xã Phước Long đã tổ chức buổi họp mặt quân nhân xuất ngũ với 41 quân nhân đã kết thúc 24 tháng phục vụ trong quân đội tại Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH (TRỰC TUYẾN) THÁNG 01/2019

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH (TRỰC TUYẾN) THÁNG 01/2019

 •   24/01/2019 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/01/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy Phước Lonng phối hợp với Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 01 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Duy Chính - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ trì hội nghị.
PHƯỚC LONG PHẤN ĐẤU GIẢM ÍT NHẤT TỪ 5% - 10% CẢ BA TIÊU CHÍ VỀ SỐ VỤ, SỐ NGƯỜI CHẾT VÀ SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

PHƯỚC LONG PHẤN ĐẤU GIẢM ÍT NHẤT TỪ 5% - 10% CẢ BA TIÊU CHÍ VỀ SỐ VỤ, SỐ NGƯỜI CHẾT VÀ SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

 •   24/01/2019 07:39:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND thị xã Phước Long đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện một cách hiệu quả.
HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, UV BTV THỊ ỦY KHÓA XI NHIỆM KỲ 2015 – 2020

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, UV BTV THỊ ỦY KHÓA XI NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 •   24/01/2019 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/01/2019, Thị ủy Phước Long đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 20 nhằm tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, phó Bí thư, UV BTV Thị ủy khóa XI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Thị ủy Phước Long – Nguyễn Hoàng Thái dự và chủ trì hội nghị.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm25
 • Hôm nay973
 • Tháng hiện tại51,593
 • Tổng lượt truy cập600,459
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây