Nội chính

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

 •   24/05/2019 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bình Phước. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 98/KH – UBND ngày 15/5/2019, về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thị xã.
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

 •   11/05/2019 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 11-Qđi/TW quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   26/04/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/4/2019 triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG, XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018 VÀ TRIỀN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG, XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018 VÀ TRIỀN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

 •   22/04/2019 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2018, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị Quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2018 và triển khai nhiệm  vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Đại tá Trịnh Thanh Tam Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và các Thành viên Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã Phước Long và Thành viên Hội đồng GDQP&AN thị xã; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, phường; Trường THPT Phước Bình, Phước Long.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

 •   21/04/2019 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại công văn số 769/UBND – NC ngày 29/3/2019 v/v triển khai tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng, ngày 19/4/2019, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018.
Thị xã Phước Long ban hành quy định về bảng điểm các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét,công nhận khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thị xã Phước Long ban hành quy định về bảng điểm các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét,công nhận khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 •   18/04/2019 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND, ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 29/3/2019 UBND thị xã Phước Long ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND ban hành quy định về bảng điểm các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị xã Phước Long.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC THĂM CHIẾN SĨ MỚI NĂM 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC THĂM CHIẾN SĨ MỚI NĂM 2019

 •   17/04/2019 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long về việc thăm chiến sĩ mới năm 2019. Ngày 13/4/2019, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Phước Long do đồng chí Phạm Thụy Luân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên các chiến sĩ mới năm 2019.
KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   10/04/2019 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Hòa giải ở cơ sở là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế và phòng ngừa vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

 •   01/04/2019 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

 •   01/04/2019 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV đã thông qua ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

 •   29/03/2019 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ngày 22/3/2019, UBND thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Phước Long.
PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ CHO CÁN BÔ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ CHO CÁN BÔ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

 •   29/03/2019 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, mục tiêu nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
PHƯỚC LONG TIẾP SÓNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

PHƯỚC LONG TIẾP SÓNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

 •   29/03/2019 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27-3, Thị ủy Phước Long đã kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

 •   28/03/2019 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019, ngày 27/3/2019 UBND thị xã Phước Long đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn thị xã.
PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

 •   22/03/2019 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Trước khi tham gia Công ước chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục. Nội dung quy định của pháp luật về phòng, chống tra tấn được quan tâm tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau.
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

 •   22/03/2019 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Hiến pháp năm 2013: Quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo hoặc làm hại người khác” (Điều 30).
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

 •   20/03/2019 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2019, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo và các quy định của pháp luật về Thừa phát lại
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

 •   08/03/2019 07:20:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 07/3/2019, tại Hội trường Công an thị xã Phước Long đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thu thập thông tin dân cư và sơ kết công tác xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đến dự Hội nghị có Thượng tá Từ Văn Dũng – Trưởng phòng PC06 Công an tỉnh – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 896 tỉnh, Thành viên Ban chỉ đạo 896 thị xã và Ban thực hiện đề án 896 các xã, phường.
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

 •   01/03/2019 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" năm 2019, UBND thị xã Phước Long đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 21/02/2019 về thực hiện, triển khai Đề án trên địa bàn thị xã Phước Long năm 2019.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay2,473
 • Tháng hiện tại73,114
 • Tổng lượt truy cập783,793
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây