Nội chính

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   14/10/2019 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Một trong những nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
THỊ UỶ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 25 (MỞ RỘNG)- KHOÁ XI

THỊ UỶ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 25 (MỞ RỘNG)- KHOÁ XI

 •   14/10/2019 07:39:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/10/2019, tại Phòng họp BCH Đảng bộ thị xã Phước Long, đã diễn ra Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 25 (mở rộng)- khoá XI, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 và thực hiện quy trình cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG VỮNG MẠNH NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG VỮNG MẠNH NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

 •   12/09/2019 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Quán triệt đường lối quan điểm của Đảng ta về “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự cường”, Đảng bộ, chính quyền thị xã Phước Long đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng vững mạnh nền quốc phòng toàn dân tên địa bàn thị xã trong 10 năm qua. Chúng ta tìm hiểu những kết quả nổi bật giai đoạn 2009 – 2019 qua bài viết sau.
HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 THỊ XÃ PHƯỚC LONG

HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   21/08/2019 06:54:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phổ biến những điểm mới cùng quy định của Đảng – Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Sáng ngày 21/08/2019, Thị ủy Phước Long đã tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và quần chúng hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn.
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII)

 •   20/08/2019 07:54:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Sáng 20/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
HỌP TỔ CẢM HÓA GIÁO DỤC ĐỐI TƯỢNG CÁ BIỆT TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

HỌP TỔ CẢM HÓA GIÁO DỤC ĐỐI TƯỢNG CÁ BIỆT TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

 •   18/08/2019 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thị xã Phước Long đã được cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm và đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, UBND Thị xã đã ban hành quyết định thành lập Mô hình “Hội viên hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ chiến sĩ Công an Thị xã phối hợp cảm hóa, giáo dục cá biệt người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn Thị xã Phước Long.
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 8/2019

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 8/2019

 •   15/08/2019 05:46:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 8/2019 bằng hình thức trực tuyến, Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT 06 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT 06 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

 •   01/08/2019 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 31/07/2019, Thị xã Phước Long đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, công tác chuyển hóa địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch UBND thị xã Phước Long – Phạm Thụy Luân dự và chủ trì hội nghị.
PHƯỚC LONG SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW, NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO”

PHƯỚC LONG SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW, NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO”

 •   31/07/2019 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 40 –CTr/TU, ngày 15/7/2014 của Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo”.
PHƯỚC LONG SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33-CT/TW, NGÀY 03/01/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC KÊ KHAI VÀ KIỂM SOÁT KÊ KHAI TÀI SẢN”.

PHƯỚC LONG SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33-CT/TW, NGÀY 03/01/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC KÊ KHAI VÀ KIỂM SOÁT KÊ KHAI TÀI SẢN”.

 •   31/07/2019 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”.
ĐOÀN THANH TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG LÀM VIỆC TẠI THỊ XÃ PHƯỚC LONG

ĐOÀN THANH TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG LÀM VIỆC TẠI THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   30/07/2019 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30/7/2019, Đoàn Thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước do Đại tá Phạm Khắc Toán – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị xã Phước Long về triển khai thực hiện công tác quốc phòng ở địa phương theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng.
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHƯỚC LONG LẦN THỨ 23 (MỞ RỘNG) – KHÓA XI

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHƯỚC LONG LẦN THỨ 23 (MỞ RỘNG) – KHÓA XI

 •   12/07/2019 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/7/2019, Thị ủy Phước Long đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 23 (mở rộng) nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bí thư Thị ủy Nguyễn Hoàng Thái chủ trì hội nghị.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC THĂM, ĐỘNG VIÊN CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN CỦA THỊ XÃ THAM GIA HỘI THAO QUỐC PHÒNG, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH NĂM 2019.

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC THĂM, ĐỘNG VIÊN CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN CỦA THỊ XÃ THAM GIA HỘI THAO QUỐC PHÒNG, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH NĂM 2019.

 •   12/06/2019 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 108-KH/UBND ngày 5/6/2019 của UBND thị xã. Sáng ngày 11/6/20119, đoàn đại biểu thị xã Phước Long do đồng chí Nguyễn Việt Hoàng – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các vận động viên của thị xã Phước Long đang tham gia hội thao quốc phòng, lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019 tại Trung đoàn bộ binh 736 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đóng chân trên địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

 •   29/05/2019 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, công tác kết nạp đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nên đã có sự chuyển biến tiến bộ cả về số lượng và chất lượng. Tháng 11/2009, Đảng bộ thị xã Phước Long có 926 đảng viên, với 09 Đảng bộ và 43 Chi bộ cơ sở, 92 chi bộ trực thuộc. Đến nay, Đảng bộ thị xã có 1.796 Đảng viên với 10 Đảng bộ và 40 Chi bộ cơ sở, 106 chi bộ trực thuộc, số lượng kết nạp đảng viên mới hằng năm của đảng bộ thị xã đều đạt và vượt chỉ tiêu góp phần đạt 100% thôn, khu phố có chi bộ; đảng viên mới trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ năm sau cao hơn năm trước, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa liên tục và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

 •   11/05/2019 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 11-Qđi/TW quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   26/04/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/4/2019 triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG, XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG, XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

 •   22/04/2019 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2018, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị Quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2018 và triển khai nhiệm  vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Đại tá Trịnh Thanh Tam Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và các Thành viên Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã Phước Long và Thành viên Hội đồng GDQP&AN thị xã; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, phường; Trường THPT Phước Bình, Phước Long.
Thị xã Phước Long ban hành quy định về bảng điểm các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét,công nhận khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thị xã Phước Long ban hành quy định về bảng điểm các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét,công nhận khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 •   18/04/2019 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND, ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 29/3/2019 UBND thị xã Phước Long ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND ban hành quy định về bảng điểm các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị xã Phước Long.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay2,071
 • Tháng hiện tại17,172
 • Tổng lượt truy cập1,816,708
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây