Hoạt động của HĐND

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐỐI VỚI CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2019

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐỐI VỚI CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2019

 •   17/04/2019 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/7/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thị xã, Ban Pháp chế xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2019 trên địa bàn các xã, phường.
THƯỜNG TRỰC HĐND, 02 BAN HĐND THỊ XÃ PHƯỚC LONG DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HĐND LẦN THỨ SÁU, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TẠI THỊ XÃ BÌNH LONG

THƯỜNG TRỰC HĐND, 02 BAN HĐND THỊ XÃ PHƯỚC LONG DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HĐND LẦN THỨ SÁU, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TẠI THỊ XÃ BÌNH LONG

 •   29/03/2019 12:22:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2019, tại hội trường HĐND thị xã Bình Long Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã đã tham dự Hội nghị giao ban công tác HĐND các cấp lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có Thường trực và Ban HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Văn phòng: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; HĐND các huyện/thị/thành phố.
Hình ảnh đoàn lắng nghe ý kiến phản ánh của tiểu thương.

GIÁM SÁT VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG THÁC MƠ TRONG CÔNG TÁC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỚC LONG.

 •   06/03/2019 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/3/2019, tại trụ sở UBND phường Thác Mơ, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội do ông Võ Sư – Phó chủ tịch HĐND – Trưởng ban KTVHXH HĐND thị xã Phước Long làm trưởng đoàn đã đến giám sát và làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND phường trong công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn phí, lệ phí của Trung tâm thương mại Phước Long.
TIẾP XÚC CỬ TRI 02 CẤP SAU KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2018

TIẾP XÚC CỬ TRI 02 CẤP SAU KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2018

 •   21/01/2019 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 330/HĐND ngày 21/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về hướng dẫn TXCT sau kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khóa IX. Ngày 17/01/2019 Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3) đã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã Phước Long tổ chức tiếp xúc cử tri 02 cấp trên địa bàn thị xã tại 04 điểm gồm: Sơn Giang - Long Giang, Long Phước - Phước Bình, Long Thủy - Thác Mơ và xã Phước Tín.
HĐND XÃ PHƯỚC TÍN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY

HĐND XÃ PHƯỚC TÍN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY

 •   10/01/2019 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2019, HĐND xã Phước Tín tổ chức kỳ họp thứ bảy. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN năm 2018 và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.
HĐND PHƯỜNG SƠN GIANG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY

HĐND PHƯỜNG SƠN GIANG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY

 •   08/01/2019 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/01/2019 HĐND phường Sơn Giang đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ bảy – kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN năm 2018 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.
HĐND THỊ XÃ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM KHÓA III

HĐND THỊ XÃ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM KHÓA III

 •   28/12/2018 08:35:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày 25 - 26/12/2018, HĐND thị xã đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ tám - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH-QPAN năm 2018; thực hiện công tác nhân sự của HĐND – UBND và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Phước khóa 14 tiếp xúc với cử tri thị xã Phước Long

Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Phước khóa 14 tiếp xúc với cử tri thị xã Phước Long

 •   27/11/2018 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thông báo đến cử tri kết quả sau kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa 14 và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sáng ngày 27/11/2018, tại hội trường UBND phường Sơn Giang, Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà: Tôn Ngọc Hạnh, Phan Viết Lượng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Phước Long.
Đại biểu Quốc hội Tôn Ngọc Hạnh và đại biểu Phan Viết Lượng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu tại thị xã Phước Long

Đại biểu Quốc hội Tôn Ngọc Hạnh và đại biểu Phan Viết Lượng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu tại thị xã Phước Long

 •   04/10/2018 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 03/10/2018 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước do bà Tôn Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn cùng với đại biểu Phan Viết Lượng đã có buổi gặp gỡ với bà con cử tri thị xã Phước Long tại Hội trường UBND phường Phước Bình
Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã Phước Long dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết – Huyện Lộc Ninh.

Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã Phước Long dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết – Huyện Lộc Ninh.

 •   01/10/2018 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2018, tại Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết – Huyện Lộc Ninh, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã đã tham dự Hội nghị giao ban công tác HĐND các cấp lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, các ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND 11 huyện, thị xã.
Tiếp xúc cử tri 02 cấp sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh khóa IX, HĐND thị xã khóa III trên địa bàn 07 xã, phường

Tiếp xúc cử tri 02 cấp sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh khóa IX, HĐND thị xã khóa III trên địa bàn 07 xã, phường

 •   10/08/2018 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 451
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3) và Thường trực HĐND thị xã Phước Long phối hợp cùng Ban thường trực UBMTTQVN thị xã tổ chức cho đại biểu HĐND 02 cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2018 trên địa bàn thị xã Phước Long tại 04 điểm tiếp xúc gồm: Sơn Giang – Long Giang, Long Thủy - Thác Mơ, Long Phước – Phước Bình, xã Phước Tín.
toan canh

Thị xã Phước Long tổ chức kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã khóa III

 •   24/07/2018 07:27:00 AM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 19-20/7/2018, tại hội trường trung tâm hội nghị, HĐND thị xã đã tổ chức kỳ họp thứ bảy - HĐND thị xã khóa III, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2018, đề ra giải pháp thực hiện đến hết năm 2018, đồng thời thực hiện thủ tục về công tác nhân sự của HĐND và UBND.
Tiếp xúc cử tri 02 cấp: Trước kỳ họp thứ 6 –HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã khóa III

Tiếp xúc cử tri 02 cấp: Trước kỳ họp thứ 6 –HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã khóa III

 •   08/06/2018 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 84/HĐND ngày 17/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước về hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu - HĐND khóa IX; Ngày 07/6/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3) đã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã Phước Long tổ chức cho đại biểu HĐND 02 cấp tiếp xúc cử tri tại 04 điểm gồm: Long Giang – Sơn Giang, Phước Bình - Long Phước, Thác Mơ - Long Thủy và xã Phước Tín
HĐND thị xã tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường).

HĐND thị xã tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường).

 •   31/05/2018 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/5/2018, tại phòng họp B – Trung tâm hội nghị, HĐND thị xã đã tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường) nhằm thực hiện một số nội dung của đề án số 04-ĐA/TU ngày 14/5/2018 của Thị ủy Phước Long về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã Phước Long theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng.
Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ bảy

Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ bảy

 •   29/05/2018 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/5/2018, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức Hội nghị liên tịch để bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp bảy – HĐND thị xã khóa III.
Họp Thường trực HĐND tháng 5/2018

Họp Thường trực HĐND tháng 5/2018

 •   11/05/2018 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/5/2018, tại phòng họp C.UBND thị xã Chủ tịch HĐND Nguyễn Hoàng Thái đã chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2018 và thảo luận một số vấn đề chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã khóa III. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND.
Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã Phước Long dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Chơn Thành

Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã Phước Long dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Chơn Thành

 •   18/04/2018 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 677
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/4/2018, tại hội trường Huyện ủy Chơn Thành Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã đã tham dự Hội nghị giao ban công tác HĐND các cấp lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, các ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND 11 huyện, thị xã.
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị xã Phước long

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị xã Phước long

 •   11/04/2018 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 637
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/4/2018 Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước gồm: Đại biểu Phan Viết Lượng, Đại biểu Điểu Huỳnh Sang và đại biểu Tôn Ngọc Hạnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ năm – Quốc hội khóa XIV tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3), đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh khóa IX và HĐND thị xã khóa III trên địa bàn các xã, phường.

Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3), đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh khóa IX và HĐND thị xã khóa III trên địa bàn các xã, phường.

 •   11/01/2018 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/1/2018, đại biểu HĐND 02 cấp đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm trên địa bàn các xã, phường tại 04 điểm gồm: Phước Tín, Sơn Giang – Long Giang, Long Thủy - Thác Mơ và Long Phước - Phước Bình.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay2,581
 • Tháng hiện tại73,222
 • Tổng lượt truy cập783,901
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây