Kết quả thực hiện dự án xây dựng Trung tâm hành chính – khu đô thị mới đến năm 2016, nhiệm vụ thực hiện năm 2017

Thứ sáu - 03/03/2017 16:36 922 0
Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long có diện tích hơn 12 ha bao gồm các hạng mục chính như: trụ sở làm việc Thị ủy, trụ sở Mặt trận TQVN và các đoàn thể; trụ sở HĐND – UBND thị xã, trụ sở các cơ quan trực thuộc UBND, Trung tâm hội nghị, Quảng trường trung tâm,… với tổng mức đầu tư hơn 1.049 tỷ đồng, lấy từ nguồn đấu giá sử dụng đất.

Dự án Trung tâm hành chính và khu đô thị mới là một bước đột phá lớn của thị xã Phước Long, đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, góp phần cải tạo cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, gắn quy hoạch xây dựng với phát triển kinh tế - xã hội  và cải tạo môi trường một cách bền vững. Đưa thị xã Phước Long trở thành một trong những trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội văn minh – hiện đại của tỉnh Bình Phước, đây cũng là cơ hội để hội nhập với các đô thị khác trong khu vực.


Một góc Trung tâm hành chinh thị xã Phước Long

Kết quả thực hiện dự án Trung tâm hành chính và khu đô thị mới đến năm 2016:

Về công tác giải phóng mặt bằng - Hỗ trợ bồi thường – Tái định cư: Trong năm 2016, không phát sinh thêm hộ nào. Lũy kế đến nay đã giải tỏa xong là 205/211 hộ, diện tích đã giải tỏa: 95,8 ha, đạt 99,24% diện tích dự án; số hộ chưa giải tỏa là 6 hộ với diện tích là 0,73 ha. Luỹ kế đến nay số hộ đã nhận tiền là: 182/202 hộ với số tiền là: 26,946 tỷ đồng (09 hộ do chỉ có đất trống, nên giá trị HTBT là 0 đồng). Đã thực hiện quyết định giao đất tái định cư cho 191 hộ. Trong đó: 180 hộ đã nhận đất, 11 hộ không nhận đất (lý do đề nghị Nhà nước không thu tiền sử dụng đất). Đã tiến thực hiện điều chỉnh xong quy hoạch đường D1, đo đạc giải thửa, tiến hành công tác giải phóng mặt bằng ở tuyến đường đường D1 và trạm xử lý nước thải để thi công trong năm 2017. Đã phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND phường Phước Bình và Long Phước để giải tỏa đường vòng sân bay để đầu tư xây dựng xong tuyến đường này. Đến nay cơ bản vể giải tỏa để thi công đã thực hiện xong, đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ bị giải tỏa. Trong năm 2016  đã thu thêm tiền sử dụng đất tái định cư là: 0,652 tỷ đồng, luỹ kế đến nay là 21,814 tỷ đồng. Tổng số tiền sử dụng đất mà các hộ dân còn nợ chưa nộp là: 7.479.959.115 đồng, trong đó: có 18 hộ còn thiếu một phần chưa nộp (2.133.423.153 đ) và 34 hộ chưa nộp tiền sử dụng đất (5.346.535.962 đ) Ban QLDA đã báo cáo và đề nghị UBND thị xã phát hành văn bản yêu cầu các hộ thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất tái định cư.

Về công tác đầu tư xây dựng: Trong năm 2016, đã hoàn tất thủ tục để triển khai thực hiện 78 gói thầu (57 gói thầu xây lắp và 21 gói thầu thiết bị). Đến hết năm 2016 đã hoàn thành xong 43 gói thầu xây lắp, 21 gói thầu thiết bị, 14 gói thầu còn lại chủ yếu là cấp điện, cấp nước, thoát nước và vỉa hè ở khu vực phía Nam dự án, theo kế hoạch đã phê duyệt thì các gói thầu này được hoàn thành trong quý I/2017. Đến cuối tháng 12/2016 các công trình đã được hoàn thành cơ bản, đáp ứng được cho việc di dời trụ sở ra TTHC mới. Thị ủy, HĐND – UBND tổ chức thành công lễ khánh thành trụ sở mới theo kế hoạch đã đề ra.

Về công tác chuẩn bị đầu tư: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án thành phần khác trong dự án đã được phê duyệt như: Quảng trường, hồ nước, trường Mẫu giáo; Trung tâm VHTT; trạm xử lý nước thải; đường D1 và các hạng mục còn lại của dự án TTHC và KĐTM nhằm đảm bảo dự án hoàn thành theo kế hoạch đã được UBND tỉnh gia hạn (đến hết 2018).

Về công tác đấu giá đất: Trong năm 2016, đã tổ chức đấu giá được 04 đợt, với tổng số thửa bán được 502 thửa, với tổng số tiền thu được là 239,327 tỷ đồng (đạt 119,6 % so với kế hoạch). Như vậy, lũy kế đến hết năm 2016, UBND thị xã đã tổ chức đấu giá được 18 đợt, với tổng số thửa đất bán được là 978 thửa, với tổng số tiền thu được là 592,004 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động này đã cơ bản đáp ứng đủ và kịp cho các công trình thi công đến năm 2016 của dự án.

Về công tác giải ngân vốn: Thực hiện công tác thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình đảm bảo đúng quy định hiện hành. Giải ngân kịp thời vốn để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cho các gói thầu thực hiện trong năm. Đến hết kế hoạch giải ngân năm 2016, đã giải ngân được 296,267 tỷ đồng (đạt 82,57 % kế hoạch). Nguồn vốn còn tồn chưa giải ngân chủ yếu là của các công trình hạ tầng kỷ thuật đang thi công ở khu vực phía nam dự án và phần còn lại chờ quyết toán của các công trình đã hoàn thành năm 2016. Kế hoạch vốn còn lại sẽ chuyển sang năm 2017 để tiếp tục thanh toán khối lượng chuyển tiếp cho các công trình.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số khó khăn tồn tại sau:

Trong công tác tham mưu thực hiện giải phóng mặt bằng, đến nay vẫn còn 06 hộ chưa chấp hành thực hiện chính sách giải tỏa của nhà nước. Thời gian điều chỉnh quy hoạch đường D1 và một số điều chỉnh cục bộ trong dự án còn chậm, do đó việc giải phóng mặt bằng đường D1 và đường vòng sân bay vẫn chưa thực hiện xong.

Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công khu trung tâm hành chính đã đạt theo phân kỳ đầu tư nhưng vẫn còn chậm hơn so với yêu cầu. Còn 02 hạng mục (Quảng trường, hồ nước) chưa khời công kịp trong năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nhất là khâu kiểm tra hồ sơ ban đầu, do chưa lường hết những phát sinh trong quá trình thực hiện nên vẫn còn có những thiếu sót phải bổ sung nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Một số gói thầu thiết bị đã triển khai lắp đặt nhưng chưa kịp với yêu cầu đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị khác khi chuyển về trụ sở mới.

Công tác giải ngân kinh phí thực hiện đấu giá đất gặp vướng mắc nên chưa thể thanh quyết toán theo kế hoạch năm 2016 được.

Để dần hoàn thiện Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thì Phước Long cần xây dựng phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết HĐND số 02/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 “V/v giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017”.

Tổ chức giải toả đối với 06 hộ còn lại; vận động, thuyết phục giải tỏa đối với các hộ dân trên tuyến đường Vòng sân bay, đường D1, trạm xử lý nước thải để triển khai thi công các hạng mục này. Hoàn thiện các thủ tục để tiến hành chi trả tiền hỗ trợ bồi thường cho các hộ khi đủ điều kiện.

Tiếp tục thi công, hoàn thành các gói thầu hạ tầng kỹ thuật còn lại ở khu vực phía Nam dự án. Hoàn thành các gói thầu còn lại trong dự án TTHC (quảng trường, hồ điều hoà) và các gói thầu thiết bị mới bổ sung của các hạng mục nhà làm việc ở các khu A, B, C. Triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đấu nối với bên ngoài dự án (đường vòng sân bay; đường ĐT 741). Triển khai xây dựng 02 dự án: Trường mẫu giáo và TT VHTT. Triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư (khu 80 lô bổ sung) để giải quyết nhu cầu tái định cư cho các hộ khi có quyết định giao đất của UBND thị xã.

Triển khai thi công trạm xử lý nước thải ở đường Tập đoàn 7 (trạm Đông bắc).  Phối hợp thực hiện việc quy hoạch  trạm xử lý nước thải hướng Tây nam ra bên ngoài dự án và phấn đấu triển khai xây dựng trong năm 2017 (nếu kịp).

Đầu tư, xây dựng 09 công viên trong các khu dân cư thuộc DA TTHC & KĐTM. Phấn đấu thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu vốn cho các công trình thuộc DA TTHC & Khu ĐTM.

Tác giả: Mỹ Trinh
Nguồn: Ban QLDA TTHC & ĐTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây