Hội nông dân thị xã Phước Long 05 năm thực hiện nghị quyết số 07 – NQ/HNDTW của Ban chấp hành Trung ương hội nông dân Việt Nam

Thứ hai - 29/08/2016 16:21 1.314 0

Hội nông dân thị xã Phước Long 05 năm thực hiện nghị quyết số 07 – NQ/HNDTW của Ban chấp hành Trung ương hội nông dân Việt Nam

Nhằm quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về “Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2010-2015”. Ban Thường vụ Hội nông dân Thị xã Phước Long đã xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo chỉ đạo 7/7 cơ sở Hội cụ thể hóa kế hoạch của Hội nông dân thị xã để xây dựng kế hoạch của cơ sở mình sát với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức triển khai cho 42/42 chi hội thực hiện tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung và ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của nghị quyết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Hội viên nông dân là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, chính vì vậy ngoài việc tuyên truyền học tập nghị quyết Trung ương 7 của BCH Trung ương Hội (khóa V) các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nghị quyết của các cấp Hội về phương hướng nhiệm vụ từng năm. Kết quả trong 5 năm qua các cấp Hội đã tổ chức được 2.536 cuộc tuyên truyền sinh hoạt với 150.351 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự, qua đó tạo sự lôi cuốn đông đảo nông dân tham gia vào các cấp hội từ đó tăng cường sự đoàn kết trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thực hiện chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hàng năm BTV Thị hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, rà soát, củng cố, chấn chỉnh các tổ TK&VV để hoạt động nhằm đạt hiệu quả tốt hơn. Tính đến ngày 31/12/2015 Hội Nông dân thị xã đã quản lý 24 tổ TK&VV có 920 hộ vay, với số tiền dư nợ là 19,395 tỷ đồng, ngoài ra các cấp Hội đã xây dựng được 07 tổ TK&VV kiểu mẫu, từ số tiền vay vốn này đã giúp cho các Hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống của người nông dân.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Bình Phước. Ban Thường vụ Thị hội đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã thành lập Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân của Thị xã hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. Cụ  thể trong 5 năm qua Ban vận động các cấp đã vận động mới được 489.576.000đ (trong đó nguồn ủng hộ là 429.576.000 đ, nguồn mượn là 60.000.000 đ) đã giải ngân cho 68 hộ vay. Tính đến ngày 31/12/2015 Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã đã quản lý 2.802.729.000 đ, trong đó: nguồn vốn Trung ương đầu tư 600.000.000đ, cho 20 hộ vay thực hiện đầu tư vào các dự án như: Nuôi heo thịt, nuôi bò sinh sản, nuôi lươn không bùn, nuôi rắn hổ vằn, nuôi heo trên đệm lót sinh học, trồng cây sương sâm… Nguồn vốn thị hội 193.194.000 đ; nguồn do cơ sở Hội vận động của hội viên 579.535.000 đ, trong đó: Quỹ ủng hộ là 544.535.000 đ và quỹ cho mượn là 35.000.000 đ.


Ông Đoàn Ngọc Lâm. CT Hội nông dân thị xã đi thăm quan vườn tiêu của Hội viên Hội nông dân

Hàng năm các cấp Hội đã phối hợp các ban, ngành như: Phòng Kinh tế, phòng Lao động TBXH, Trung tâm dạy nghề…mở các lớp đào tạo tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, dạy nghề cho hội viên nông dân, kết quả đã tổ chức được 294 cuộc với 16.293 lượt người tham dự. Hàng năm các cấp Hội đã phối hợp với các phòng ban của thị xã như Phòng Kinh tế, phòng Lao động TBXH, Trung tâm dạy nghề, trung tâm DN&HTND tỉnh …tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của nông dân, giới thiệu việc làm cho nông dân và lao động nông thôn theo tiêu chí thứ 12 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua đã mở được 28 lớp cạo mủ cao su cho 858 học viên, 01 lớp trồng rau sạch với 65 học viên, 01 lớp trồng nấm với 35 học viên, 01 lớp học lái xe mô tô hạng A1 cho 100 người, nhìn chung qua các đợt học đa số các học viên đều có việc làm ổn định chiếm tỷ lệ 95%.


Mô hình nuôi lươn không bùn ở Phường Long Phước


Mô hình nuôi heo thịt của hội viên Hội Nông dân xã Long giang

Nhằm giúp nông dân quảng bá tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận những thành tựu khoa học mới, 5 năm qua Hội nông dân Thị xã đã tham gia 02 gian hàng Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước để giúp cho các hộ gia đình Hội viên nông dân tham gia giới thiệu sản phẩm của mình với các Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh từ đó các hộ đã được Doanh nghiệp ký kết tiêu thụ nông sản của nông dân như sầu riêng, quýt đường, bưởi da xanh…


Mô hình trông bưởi da xanh của hội viên Hội nông dân Phường Thác Mơ

Có thể nói trong 5 năm qua việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Hội nông dân Trung ương, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Thị xã, Hội nông dân thị xã Phước Long đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, học nghề, tạo việc làm….góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, có thu nhập ổn định từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, qua đó khẳng định được vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và góp phần xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam ngày một vững mạnh…Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết  07-NQ/HNDTW đó là:

+ Công tác lãnh đạo, điều hành của BTV ở các cấp Hội chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, chưa có các giải pháp cách làm cụ thể vì vậy kết quả đạt được chưa cao. Chưa chủ động tham mưu, tranh thủ ý kiến của lãnh đạo các cấp, chưa có sự phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan để tổ chức triển khai sâu rộng cũng như khai thác các nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất.

+ Các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân của các cấp Hội trong thị xã chưa phong phú, mới tập trung ở một số lĩnh vực như: Hỗ trợ vốn, kiến thức khoa học và công nghệ, dạy nghề, giới thiệu việc làm…chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông sản hàng hóa của Hội viên.

+ Nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp và người dân về nghị quyết nói chung và chương trình xây dựng NTM chưa đầy đủ; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết chưa đồng bộ, chưa quyết liệt, kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu, chậm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên thực tế.

+ Công tác kiểm tra, đánh giá, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, chế độ thông tin báo cáo về các cơ quan thường trực vẫn còn những hạn chế nhất định.

+ Công tác sơ, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiến nghị quyết, xây dựng kết hoạch hoạt động cho năm tiếp theo chưa được duy trì đều đặn.

Có thể thấy 5 năm qua được sự quan tâm của Tỉnh hội cũng như sự chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, UBND thị xã và Đảng ủy, UBND các cấp ở cơ sở, Hội nông dân Thị xã đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như chung sức xây dựng nông thôn mới của địa phương góp phần cùng Hội nông dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước; tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh./.

Tác giả: Hải Dương
Nguồn: HND thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây