Phước Long phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017

Thứ tư - 08/03/2017 09:07 461 0
Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Mai Xuân Cường vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND , ngày 27/02/2017  về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp,… và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của thị xã Phước Long phát huy sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện tốt các nội dung thi đua sau:

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác; tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững để đảm bảo phát triển ổn định; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động thực hiện tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vận động người lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”…

Thực hiện chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển toàn diện về nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, coi trọng giáo dục tư tưởng, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt các cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thi đua giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Duy trì tốt công tác tiếp công dân. Củng cố và phát huy có hiệu quả công tác hòa giải cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, kéo dài, phức tạp xảy ra trên địa bàn làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự xã hội của địa phương. Thi đua phòng chống các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy công tác giám sát ở Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Thi đua đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát triển bền vững, làm giàu chính đáng. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ môi trường; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền  giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình, từng bước nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thông qua đó xây dựng ý thức cộng đồng; chăm lo phát triển kinh tế, giáo dục, đấu tranh làm giảm hơn nữa các tệ nạn xã hội ở địa phương.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng và phù hợp với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Để thực hiện tốt các nội dung đề ra, các đơn vị phải tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu đơn vị trong việc trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng. hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.

Tác giả: Mỹ Trinh 
Nguồn: UBND thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây