Một số Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu - tổng hợp của Văn phòng HĐND&UBND Thị xã Phước Long

Thứ tư - 01/03/2017 15:54 10.814 0
Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Phước Long là một trong 12 phòng ban chuyên môn thuộc UBND Thị xã, là "đầu mối công việc", được HĐND&UBND ủy quyền “thừa lệnh” trong giải quyết một số thủ tục hành chính thông thường giúp Thường trực HĐND và UBND Thị xã trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình tại địa phương. Có thể nói Văn phòng là cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. ....cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Người làm công tác Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tham mưu không chỉ là đề xuất các chủ trương, giải pháp giúp lãnh đạo quản lý điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh ở địa phương mà đòi hỏi của người làm công tác Văn phòng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ và có năng lực công tác, có tư duy tốt; Đặc biệt công tác văn phòng yêu cầu phải luôn trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc trong tham mưu giải quyết công việc khi được ủy quyền, không những vậy cán bộ làm công tác văn phòng yêu cầu phải là người chịu khó, cần cù, tỉ mỉ, thận trọng trong tham mưu xử lý công việc. Vì vậy, người làm nhiệm vụ tham mưu không đơn thuần là giúp việc “bảo gì làm nấy” mà đòi hỏi phải có tính nguyên tắc cao và phải là người có tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, không cảm tính, vụ lợi; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, không sợ cấp trên trù dập, còn tham mưu “mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh”(trích câu nói của Bác Hồ).

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu - tổng hợp. Với phương châm “Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, Văn phòng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác. Trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên viên giúp việc đảm bảo giỏi về chuyên nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có lối sống trung thực, thẳng thắn dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm …

Có thể thấy trong tham mưu giải quyết công việc và triển khai thực hiện nhiệm vụ, văn phòng gặp nhiều khó khăn do khối lượng văn bản đi và đến trong năm cần xử lý rất lớn. Cụ thể như năm 2016 Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo HĐND&UBND thị xã xử lý trên 4.000 văn bản đến các loại, phát hành trên 6.700 văn bản đi, tham mưu chuẩn bị tốt các tài liệu, báo cáo phục vụ cho các kỳ họp của HĐND, các hội nghị của UBND Thị xã đảm bảo đúng yêu cầu. Nhìn chung các văn bản của HĐND&UBND và Văn phòng HĐND&UBND được ban hành đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành theo quy định của Luật, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng nội dung và hình thức, không có văn bản ban hành trái thẩm quyền, trái với các nội dung quy định của luật, góp phần triển khai, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh ở địa phương, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác tham mưu - tổng hợp thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: Công tác báo cáo, tổng hợp có lúc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo (báo cáo còn chung chung, phản ảnh chưa sát với thực tế, số liệu chưa thống nhất); công tác phục vụ còn thiếu kinh nghiệm; xử lý tình huống có lúc thiếu linh hoạt. Nguyên nhân là do: việc bố trí cán bộ phụ trách các mảng công tác chưa phù hợp với trình độ được đào tạo trong khi khối lượng công việc tương đối nhiều…. Đây là áp lực đối với cán bộ công chức Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ thực tế trên và với vai trò, vị trí của người làm công tác tham mưu- tổng hợp tại Văn phòng, bản thân xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu - tổng hợp trong thời gian tới như sau:

Một là, Người làm công tác văn phòng cần tích cực nghiên cứu tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản luật; các văn bản dưới luật, không ngừng tự học tập, tự rèn thông qua bạn bè, đồng nghiệp và các kênh thông tin nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực giúp TT HĐND, lãnh đạo UBND trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải tự xây dựng chương trình làm việc (năm, quý, tháng và hàng tuần) riêng của mình đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh và các phòng ban chuyên môn của Thị xã trong công tác tham mưu tổng hợp nhằm giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.

Ba là, Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Nhất là trong công tác quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chế độ công chức, công vụ.

Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Bốn là, Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của Văn phòng đảm bảo về tiêu chuẩn và số lượng theo quy định theo hướng hiện đại hóa và chuyên môn hóa. Rà soát tính toán việc luân chuyển cán bộ chuyên viên tham mưu các mảng phụ trách của Văn phòng đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm là, Có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để hiện đại hóa nền hành chính nói chung và công sở nói riêng đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã hội.

Tác giả: Hải Dương
Nguồn: Văn phòng HĐND & UBND thị xã.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây