Phước Long sau 72 năm cách mạng tháng Tám lịch sử

Thứ hai - 21/08/2017 14:47 174 0
Cách đây 72 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là thành quả của quá trình cách mạng lâu dài gian khổ, trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Trong những ngày đầu năm 1945, đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, thời cơ giành độc lập cho dân tộc ta đã đến khi trên thế giới, Liên Xô và quân đồng minh chiến thắng phát xít Đức, phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh. Trong nước nhân dân ta bị bóc lột cùng cực, nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người, cả dân tộc đã không chịu đựng được buộc phải vùng lên.

Tại Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội quốc dân đồng bào. Hội nghị quyết định Tổng khời nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền về tay nhân dân trước khi quân đồng minh kéo vào Đông Dương. 23 giờ ngày 13/8/1945, Uỷ ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1, Hồ Chí Minh khẳng định: “Lúc này thời cơ cách mạng đã tới, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người Việt Nam từ Bắc chí Nam đã nhất tề vùng lên đập tan chính quyền phát xít Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các lực lượng vũ trang cả nước đã đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa và liên tiếp giành được thắng lợi. Ngày 19/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.Ngày 23/8 tại Huế và 25/8 tại Sài gòn. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn, lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền cả nước đã thuộc về tay nhân dân lao động.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là khởi nguồn cho thắng lợi vĩ đại hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, cũng như những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 – 9 đã và sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Hòa chung với khí thế cách mạng của cả nước, Đảng bộ và nhân dân thị xã  Phước Long đã phát huy truyền thống giàu lòng yêu nước, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đặc biệt là trong chiến dịch mùa xuân năm 1975 lịch sử - Phước Long là tỉnh đầu tiên được giải phóng, mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Bảo đảm cho các đoàn quân chủ lực vào vị trí tập kết lực lượng và chiếm lĩnh, làm bàn đạp tấn công Sài Gòn, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là sau gần08 năm tái lập thị xã, với tinh thần năng động, sáng tạo, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Phước Long đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, sử dụng có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Kinh tế vẫn phát triển toàn diện, tăng trưởng khá, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã được triển khai thực hiện đồng bộ và tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2017, Đảng bộ thị xã đặt mục tiêu trọng tâm: tập trung khắc phục những khó khăn vướng mắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH, đảm bảo QP-AN; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án trọng tâm của thị xã, đặc biệt là hoàn thành Dự án Trung tâm hành chính và Khu Đô thị mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trong những tháng đầu năm 2017, đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ như sau:

Về kinh tế: Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 164.591 triệu đồng (giảm 13,55% so với với cùng kỳ năm 2016). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.021 tỷ đồng, 3.122 tỷ đồng (tăng khoảng 9,16% so với cùng kỳ năm 2016); Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường.Tiếp tục hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư nâng cấp Trung tâm Thương mại Phước Long, lập quy hoạch chi tiết để kêu gọi đầu tư xây dựng và khai thác công viên Hồ Long Thủy.Ngày 28/02/2017, xã Long Giang đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.Xã Phước Tín đạt 13/19 tiêu chí (giảm 02 tiêu chí).Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Công tác Giáo dục - đào tạo: Chất lượng giáo dục trên địa bàn được đảm bảo, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Kết thúc năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh học lực khá, giỏi, tốt nghiệp ở các bậc học tăng so với năm học trước.Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 98,9%, tốt nghiệp THPT đạt 99,8%.Hiện nay toàn thị xã có 08/22 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Đặc biệt là các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Y tế thị xã đã khám và chữa bệnh cho 47.150 lượt người (tăng 6.347 lượt so với cùng kỳ năm 2016). Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và không để dịch bệnh xảy ra.Công tác DS-KHHGĐ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Công tác chính sách xã hội, lao động, giải quyết việc làm: Công tác chăm lo cho các đối tượng thương binh, liệt sĩ, người có công được toàn xã hội và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước . Giải quyết việc làm cho 1.793 lao động (đạt 66,2% kế hoạch).

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, kiện toàn.Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở không ngừng được củng cố. Toàn Đảng bộ đã tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về lý tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 74 -KH/TU ngày 23/4/2012  của Thị ủy “về việc thực hành tiết kiệm vì người nghèo”.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thị xã, đòi hỏi phải có sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực cao độ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ, lao động sáng tạo để tạo nên sức mạnh mới đưa thị xã chúng ta đi lên cùng cả nước. Những bài học lịch sử của cách mạng tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng củng cố các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng phải thực sự gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Tác giả: Mỹ Trinh
Nguồn: Ban Tuyên giáo thị ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,171
  • Tháng hiện tại11,334
  • Tổng lượt truy cập262,332
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây