ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ XÃ PHƯỚC LONG ĐẨY MẠNH HỌC TẬP LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Thứ tư - 25/03/2020 16:18 67 0
Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) thị xã Phước Long đã rất quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách, vừa có đủ phẩm chất cách mạng và năng lực công tác, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ Mặt trận trong thời kỳ mới, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã đã ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ thị xã, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc ban hành kế hoạch hướng dẫn, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đều triển khai cụ thể nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm.
Thực hiện quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI); quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Thị ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã đã xác định rõ vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị từ thị xã đến khu dân cư gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Tổ chức rà soát, bổ sung quy chế đối với chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và các tổ chức trong cơ quan, định kỳ kiểm điểm đánh giá, góp ý và lấy kết quả nêu gương để đánh giá phân loại cuối năm. Góp ý bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động MTTQ các cấp, cụ thể thành các tiêu chí cơ bản để cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận các cấp trong thị xã triển khai thực hiện gồm: Nâng cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật MTTQ Việt Nam, điều lệ MTTQ Việt Nam và quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị; Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; Hết lòng phấn đấu vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân; Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; Phát huy tinh thần độc lập dân tộc, tự chủ, tự cường... với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ hệ thống MTTQ các cấp trong thị xã.
Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã tổ chức cho cán bộ, công chức, đảng viên đăng ký học tập và thực hiện làm theo lời Bác, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán bộ, đảng viên tích cực  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với các tiêu chí thi đua, vị trí việc làm. 6 tháng, 1năm tổ chức đánh giá phân loại và bình xét xếp loại cuối năm.
Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, MTTQ các cấp thị xã đã phối hợp xây dựng 4 phóng sự, 10 bài viết về gương cán bộ Mặt trận học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm, hướng dẫn Mặt trận cấp dưới phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở, người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã Phước Long tiếp tục chú trọng công tác cán bộ Mặt trận qua việc tiếp tục tổ chức cho cán bộ Mặt trận các cấp đăng ký thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hằng năm của các cá nhân và Mặt trận các cấp. Thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu. hàng tuần sinh hoạt dưới cờ nêu gương những cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm mới, sáng tạo hiệu quả của những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn thị xã ngày càng bền chặt.
Tác giả: Khắc Thế
Nguồn: MTTQ Phước Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây