Phước Long triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận

Thứ năm - 23/02/2017 14:16 181 0
Theo NQĐH XII của Đảng thì một trong những nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng trong điều kiện hiện nay là “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. Theo đó, Nghị quyết đưa ra mục tiêu rất rõ của công tác dân vận: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, UBND thị xã Phước Long đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 9/2/2017 về thực hiện NQĐH XII của Đảng về công tác dân vận. Kế hoạch xác định giải pháp đầu tiên mà các cơ quan hành chính cần tập trung thực hiện là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nội dung công tác dân vận của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt tốt Nghị quyết của Đảng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn là cơ sở để xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện có hiệu quả NQĐH XII của Đảng về công tác dân vận.  

Nội dung cốt lõi NQĐH XII của Đảng về công tác dân vận là quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, về tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.  

Trên cơ sở các nội dung cơ bản của NQĐH XII của Đảng và tình hình thực tế của từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp, hiệu quả. Chương trình hành động phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi nhất để tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống.  

Cùng với đó, từng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Theo đó, một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ,tinh thần trách nhiệm, ý thức phục của đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, biết lắng nghe và vì nhân dân phục vụ; Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức sách nhiễu, gây phiền hành cho tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.Tạo điều kiện để MTTQVN và các tổ chức thành viên, nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.Phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả…  Cụ thể hóa các Chương trình, kế hoạch của Cấp ủy thành Chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trước hết, tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” nhất là nội dung “nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”… Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Thực hiện hiệu quả chủ trương, giải pháp về công tác dân vận theo NQĐH XII của Đảng không chỉ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đề ra.

Tác giả: Thanh Huyền
Nguồn: Phòng Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay73
  • Tháng hiện tại16,243
  • Tổng lượt truy cập234,791
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây