Hoạt động của phường - xã

Kết quả thực hiện “ Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị” của phường Long Thủy

Kết quả thực hiện “ Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị” của phường Long Thủy

 •   25/11/2014 08:53:20 PM
 •   Đã xem: 12657
 •   Phản hồi: 0
     Là phường nằm trong trung tâm hành chính của thị xã, dân cư tập trung rất thuận tiện cho việc giao lưu sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của MTTQVN và các đoàn thể vào việc phát triển kinh tế chung của phường. Nhận thức được vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương, trong những năm qua Cấp ủy luôn quan tâm đến việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội.
Kết quả thực hiện Kết luận 57-KL/TW của Bộ chính trị (khóa X)

Kết quả thực hiện Kết luận 57-KL/TW của Bộ chính trị (khóa X)

 •   25/11/2014 08:45:36 PM
 •   Đã xem: 1779
 •   Phản hồi: 0
      Phường Long Thủy mới được thành lập trên cơ sở tách ra từ thị trấn Thác Mơ với diện tích 397,04 ha, chia thành 5 khu dân cư với dân số 1.775 hộ; có 11 chi bộ trực thuộc với 213 đảng viên. Toàn phường có 22 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 54 nhân khẩu chiếm 0,74% dân số trong toàn phường; có 02 tổ chức tôn giáo đóng trên địa bàn, có 189 hộ với 869 nhân khẩu sinh hoạt tôn giáo chiếm 12,65% dân số toàn phường.
Kết quả thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” phường Long Thủy

Kết quả thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” phường Long Thủy

 •   25/11/2014 08:38:44 PM
 •   Đã xem: 6479
 •   Phản hồi: 0
     Thực hiện Kế hoạch 95-KH/TU ngày 7/4/2010 của Tỉnh ủy, kế hoạch số 15-KH/TU ngày 14/5/2010 của Thị ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và 05 năm thành lập phường Long Thủy

Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và 05 năm thành lập phường Long Thủy

 •   20/11/2014 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
     Sáng ngày 18/11, Đảng bộ và nhân dân phường Long Thủy đã long trọng tổ chức kỷ niệm 84 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014) và 5 năm thành lập phường Long Thủy (1/11/2009 – 1/11/2014). Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên ủy viên ủy ban thường vụ Thị ủy Phước Long qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan ban ngành thị xã Phước Long và lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường Long Thủy cùng nhân dân địa phương đã về tham dự buổi lễ kỷ niệm.
Hội thao ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thác Mơ

Hội thao ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thác Mơ

 •   20/11/2014 10:29:57 AM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
     Ngày 15/11/2014, UBMTTQ phường Thác Mơ, thị xã Phước Long vừa tổ chức hội thao ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014 với các trò chơi vui tươi, bổ ích, thu hút đông đảo cổ động viên và người dân sở tại đến xem, cổ vũ.
HĐND phường Long Thủy tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

HĐND phường Long Thủy tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

 •   18/11/2014 10:47:25 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
     Ngày 16/11/2014, tổ đại biểu số 3 - HĐND phường Long Thủy đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - HĐND phường khóa I.
Khu 3-Long Thủy tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN) (18/11/1930-18/11/2014)

Khu 3-Long Thủy tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN) (18/11/1930-18/11/2014)

 •   18/11/2014 10:16:53 AM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
     Chiều ngày 16/11/2014, Ban điều hành khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long đã tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập MTDTTNVN, sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổng kết 01 năm công tác hoạt động khu phố.
Hội cựu chiến binh phường Thác Mơ với phong trào thi đua chiến binh gương mẫu gắn với thi đua yêu nước

Hội cựu chiến binh phường Thác Mơ với phong trào thi đua chiến binh gương mẫu gắn với thi đua yêu nước

 •   14/11/2014 08:31:03 PM
 •   Đã xem: 1580
 •   Phản hồi: 0
     Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với “thi đua  yêu nước” thật sự đi vào nề nếp, là nguồn động lực tác động mạnh mẽ đến các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp chung để Hội Cựu chiến binh phường Thác Mơ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị Quyết của Ban chấp hành hội CCB cấp trên đề ra.
Long Thủy Khai mạc Hội thi văn nghệ kỷ niệm 05 năm thành lập

Long Thủy Khai mạc Hội thi văn nghệ kỷ niệm 05 năm thành lập

 •   14/11/2014 08:05:06 PM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
     Sáng ngày 14/11/2014, tại Hội trường khu phố 3 phường Long Thủy, thị xã Phước Long đã khai mạc Hội thi văn nghệ do UBND phường tổ chức chào mừng 05 năm ngày thành lập phường (01/11/2009-01/11/2014) và 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014).
Long Thủy họp mặt cán bộ hưu trí

Long Thủy họp mặt cán bộ hưu trí

 •   13/11/2014 09:48:31 AM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
     Sáng ngày 08/11/2014, tại Hội trường phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã diễn ra buổi họp mặt cán bộ hưu trí trong toàn phường.
Khu 5 phường Long Thủy tổ chức Tổng kết năm 2014

Khu 5 phường Long Thủy tổ chức Tổng kết năm 2014

 •   13/11/2014 08:27:42 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
     Sáng ngày 09/11/2014, tại Hội trường khu phố 5, phường Long Thủy Ban điều hành khu phố 5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015, đồng thời tổ chức cho đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 khóa I.
Phường Long Phước tổ chức Lễ hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Phường Long Phước tổ chức Lễ hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

 •   12/11/2014 07:43:59 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
     Sáng ngày 09/11/2014, Ban công tác Mặt trận khu phố 9 phường Long Phước thị xã Phước Long phối hợp với Ban điều hành khu phố tổ chức Lễ hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014).
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ơ khu dân cư” của Phường Long Thủy năm 2014

Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ơ khu dân cư” của Phường Long Thủy năm 2014

 •   11/11/2014 03:28:18 PM
 •   Đã xem: 1834
 •   Phản hồi: 0
     Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (DĐKXDĐSVHƠKDC)” trên địa bàn phường Long Thủy ngày càng đi vào chiều sâu và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, góp phần tạo nên diện mạo mới cho sự phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội tại địa phương. Trong quá trình đưa phong trào đi vào cuộc sống, với vai trò nòng cốt năm 2014, UBMTTQVN phường Long Thủy đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức người dân cùng quyết tâm thực hiện tốt phong trào.  
Phước Long tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2014

Phước Long tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2014

 •   07/11/2014 03:20:19 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
     Ngày 05/11/2014, Ban CHQS thị xã Phước Long tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của thị xã tại Trường bắn Núi gió xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
HĐND phường Long Thủy tổ chức giám sát đối với Khu dân cư

HĐND phường Long Thủy tổ chức giám sát đối với Khu dân cư

 •   05/11/2014 02:05:09 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
     Trong 03 ngày 03, 04 và 05/11/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND phường Long Thủy do ông Hà Xuân Thuấn- Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của khu dân cư như kết quả thu nộp ngân sách, các khoản thu, chi vận động trong nhân dân năm 2014, việc triển khai thực hiện chương trình hành động về tăng cường công tác quản lý đô thị trong tình hình mới đối với 05 khu dân cư trên địa bàn phường.
Long Thủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự

Long Thủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự

 •   31/10/2014 09:47:03 AM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
     Sáng ngày 26/10/2014, tại Hội trường khu phố 3 phường Long Thủy, thị xã Phước Long, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Xuân Thuấn – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 10/2014 đợt 2 cho cán bộ, giáo viên trường Mầm Non Sơn Ca và Trường tiểu học Trần Hưng Đạo.
Long Thủy Tổ chức Hội thi Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014

Long Thủy Tổ chức Hội thi Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014

 •   27/10/2014 07:44:40 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
      Ngày 20/10/2014, tại Hội trường khu phố 3, phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long. Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phường đã tổ chức Hội thi vì sự tiến bộ phụ nữ gắn với phong trào hoạt động công tác hội năm 2014 thiết thực chào mừng 84 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ.
Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP

Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP

 •   10/10/2014 01:59:59 PM
 •   Đã xem: 888
 •   Phản hồi: 0
     Sáng ngày 06/10/2014, tại UBND phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Công an thị xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính Phủ về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay814
 • Tháng hiện tại12,123
 • Tổng lượt truy cập63,720
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây