Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 81 thửa đất thuộc khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2016 -2021 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo thời gian nhận thẻ dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 và lịch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2015 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, thuộc UBND thị xã Phước Long Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô (cụm NP 10) + 125 lô ( cụm LK 3, LK 4) tại TTHC và Khu Đô thị mới thị xã Phước Long hướng dẫn tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 Tình hình liên quan đến công tác thực hiện Dự án TTHC và Khu ĐTM thị xã Phước Long đến tháng 5/2014 KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRUYỀN THỐNG THỊ XÃ PHƯỚC LONG Thị xã Phước Long chuẩn bị cho việc kỷ niệm 40 năm giải phóng Phước Long (06/01/1975-06/01/2015) và kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã THÔNG BÁO: Bán đấu gia quyền sử dụng đất.
Phước Long Google
Trang chủ
English
Giới thiệu tổng quan
Tổ chức bộ máy
Thông tin hoạt động
Thông tin khác
Văn bản pháp quy
Lịch công tác
Tin tức trong thị xã
 Bản in     Gởi bài viết  
Xã Long Giang làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước trong năm 2016, ngay từ những ngày đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được thị xã Phước Long nói chung, xã Long Giang nói riêng quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

Sau khi thị xã Phước Long tổ chức triển khai công tác bầu cử, xã Long Giang cũng khẩn trương tổ chức hội nghị để quán triệt các quy định của pháp luật về bầu cử, chỉ đạo và hướng dẫn của thị xã về công tác bầu cử đến lãnh đạo chủ chốt của địa phương, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng thành viên; thành lập UBBC (ủy ban bầu cử) cấp xã, phân công các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn từng thôn triển khai thực hiện công tác bầu cử, phân chia khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay công tác chuyển bị bầu cử trên địa bàn xã Long Giang đã thực hiện đúng quy định, hướng dẫn cũng như thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba xã Long Giang có 40 ứng cử viên đại biểu HĐND để bầu 25 người đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó cơ cấu thành phần: tổ chức chính trị 02 người, tổ chức chính trị xã hội 10 người; cơ quan quản lý nhà nước 07 người; đơn vị sự nghiệp 03 người; đơn vị vũ trang nhân dân 02 người; tôn giáo 01 người; các đơn vị hành chính thôn 20 người và thành lập 05 điểm bầu cử tại 5 thôn trên toàn xã. Việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể các nội dung bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi...

Ông Trần Văn Thôi - Chủ tịch UBND xã Long Giang cho biết: Cũng như các địa phương khác, để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra dân chủ, khẩn trương, đúng luật, xã đã thành lập các tiểu ban: Thông tin tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo; an ninh trật tự; tổ chức bầu cử; vật chất… nhằm kịp thời triển khai công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân cũng như đảo bảo giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo đúng quy định.

Thời gian tới ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đang tới gần, xã Long Giang nói riêng các xã phường trên toàn địa bàn thị xã PL nói chung đang tích cực triển khai các bước tiếp theo để công tác bầu cử đúng tiến độ quy định, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phân chia các khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với những người ứng cử cũng như thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn xã.

Có thể thấy không khí của một ngày hội toàn dân đang bắt đầu với sự chuẩn bị tích cực này, tin tưởng rằng nhân dân xã Long Giang sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân.

Tác giả: Xuân Niên.
Nguồn: UBND xã Long Giang

[Trở về]
Tin nổi bật
Tin tức sự kiện
Unicode | Góp ý
Cơ quan chủ quản: Văn Phòng HĐND & UBND Thị Xã Phước Long
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thụy Luân
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long
ĐT: 0651 3 778 343, fax: 0651 3 778750
Xây dựng: Viện Công Nghệ Viễn Thông ( Email: contact@vnitt.ac.vn . Website: www.vnitt.ac.vn )