Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 81 thửa đất thuộc khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2016 -2021 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo thời gian nhận thẻ dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 và lịch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2015 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, thuộc UBND thị xã Phước Long Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô (cụm NP 10) + 125 lô ( cụm LK 3, LK 4) tại TTHC và Khu Đô thị mới thị xã Phước Long hướng dẫn tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 Tình hình liên quan đến công tác thực hiện Dự án TTHC và Khu ĐTM thị xã Phước Long đến tháng 5/2014 KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRUYỀN THỐNG THỊ XÃ PHƯỚC LONG Thị xã Phước Long chuẩn bị cho việc kỷ niệm 40 năm giải phóng Phước Long (06/01/1975-06/01/2015) và kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã THÔNG BÁO: Bán đấu gia quyền sử dụng đất.
Phước Long Google
Trang chủ
English
Giới thiệu tổng quan
Tổ chức bộ máy
Thông tin hoạt động
Thông tin khác
Văn bản pháp quy
Lịch công tác
Phòng ban
 Bản in     Gởi bài viết  
Phòng ban chức năng 
   

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1. VĂN PHÒNG HĐND – UBND THỊ XÃ                Fax: 0651 3 778750

01

Dương Thị Hải

Chánh văn phòng

06513 778266

0909923019

02

Phạm Viết Thuật

Phó Chánh văn phòng

06513 778466

0913635619

03

Bùi Thị Hằng

Phó Chánh văn phòng

06513 778876

0982755415

2. PHÒNG NỘI VỤ                                                  Fax: 0651 3 778267

01

Trần Ngọc Chương

Trưởng phòng

06513 780448

0983195065

02

Mai Danh Thuận

Phó trưởng phòng

06513 779954

0918687540

03

Lê Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

 

0979173979

3. PHÒNG TƯ PHÁP                                              Fax: 0651 3 778768

01

Nguyễn Lương Chinh

Trưởng phòng

06513 778768

0913636072

02

Lê Văn Minh

Phó trưởng phòng

 

0983177171

4. THANH TRA NHÀ NƯỚC                                  Fax: 0651 3 779481

01

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chánh thanh tra

06513 778346

01686454049

02

Đỗ Thị Kim Hường

Phó chánh thanh tra

06513 778693

01267219979

5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH                        Fax: 0651 3 778328

01

Phạm Văn Quân

Trưởng phòng

06513 778257

0918688003

02

Nguyễn Thị Sen

Phó trưởng phòng

06513 778290

0982778328

6. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ                                Fax: 0651 3 778126

01

Đặng Xông Pha

Trưởng phòng

06513 778179

0919193099

02

Đặng Hồng Phát

Phó trưởng phòng

06513 705399

0913653165

7. PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG               Fax: 0651 3 779740

01

Lê Quang Nghĩa

Trưởng phòng

06513 779751

0949640022

02

Vũ Thị Lựu

Phó trưởng phòng

06513 780760

0906324919

03

Vũ Minh Sơn

PGĐ VP ĐKQSDĐ

06513 779640

0918090188

8. PHÒNG KINH TẾ

01

Nguyễn Ngọc Sanh

Trưởng phòng

06513 780337

0947405479

02

Phạm Xuân Dương

Phó trưởng phòng

 

0978125582

9. PHÒNG LĐTB & XH

01

Dương Văn Vịnh

Trưởng phòng

06513778192

0918485655

02

Đặng Thị Lành

Phó trưởng phòng

06513778237

0913636825

10. PHÒNG GĐ & ĐT                                             Fax: 0651 3 779 419

01

Dương Thủy Vân

Trưởng phòng

06513778585

0918169558

02

Nguyễn Bạch Hải

Phó trưởng phòng

06513779095

0982775067

03

Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

 

 

11. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN                       Fax: 0651 3 778 169

01

Ngô Thị Minh Đông

Trưởng phòng

 

0943778636

02

Mai Thị Hồng Thắm

Phó trưởng phòng

 

0918838323

12. PHÒNG Y TẾ

01 

 Phạm Thị Hà

 Trưởng phòng

 

0914613198

02

Đặng Thị Hoa

Phó trưởng phòng

06513779931

0919323508

 

[Trở về]
Tin nổi bật
Tin tức sự kiện
Unicode | Góp ý
Cơ quan chủ quản: Văn Phòng HĐND & UBND Thị Xã Phước Long
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thụy Luân
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long
ĐT: 0651 3 778 343, fax: 0651 3 778750
Xây dựng: Viện Công Nghệ Viễn Thông ( Email: contact@vnitt.ac.vn . Website: www.vnitt.ac.vn )