Khoa học và công nghệ
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội thi sáng tạo kỹ thuật thị xã Phước Long lần thứ IV năm 2016 - 2017 

Quyết định 1256/QĐ - UBND ngày 05/8/2016 về việc ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật thị xã Phước Long lần IV, năm 2016 - 2017. Chi tiết

Tải mẫu phiếu đăng ký dự thi tại đây

Tải mẫu bản mô tả sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi tại đây

[Trở về]