Hoạt động của phường - xã
 Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” phường Long Thủy 

       Thực hiện Kế hoạch 95-KH/TU ngày 7/4/2010 của Tỉnh ủy, kế hoạch số 15-KH/TU ngày 14/5/2010 của Thị ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

       Đảng ủy phường Long Thủy đã ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quán triệt các Kết luận của Trung ương, kế hoạch của tỉnh, của thị xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong toàn phường. Xác định công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của phường. Trong những năm qua với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội và quần chúng nhân dân không để xảy ra điểm nóng, phức tạp.

       Công tác triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền cơ bản đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy và Ban tổ chức thực hiện. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của phường; đổi mới sự lãnh đạo và điều hành, đưa sự hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền đi vào nề nếp, đúng quy định.

       Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động cơ quan đã thật sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, những nội dung cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra đã được thực hiện toàn diện và đầy đủ. Qua đó tác phong, lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương. Trong các cơ quan không để tình trạng mất đoàn kết nội bộ, cục bộ địa phương tạo được không khí phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về vụ việc mất đoàn kết nội bộ do thiếu công bằng trong thực hiện các chế độ chính sách.

       Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã và đang phát huy được hiệu quả đặc biệt là các khoản vận động ủng hộ hoạt động của khu phố, xây dựng, sửa chữa hội trường, quỹ khuyến học, quỹ chăm sóc người cao tuổi, ủng hộ đồng bào bị thiên tai,…v.v. được thực hiện công khai, đúng quy định, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện. Nhờ triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên các phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất là việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động như thực hành tiết kiệm vì người nghèo. Qua 02 năm thực hiện tiết kiệm vì người nghèo đã xây dựng được 06 căn nhà tình thương, sửa chữa 02 căn nhà với số tiền hỗ trợ 220 triệu đồng, tặng 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai 46.765.000 đ, ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa với số tiền 48.890.000 đ. Thực hiện tiết kiệm khác được 91.834.000 đ và 13 thên gạch để xây dựng nhà tình thương và cho vay vốn xóa đói giảm nghèo.

       Ý thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với việc tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý cộng đồng ngày càng được nâng cao.

CTV.Thanh Huyền

[Trở về]